Ανεξακρίβωτη» μέχρι στιγμής η πρώτη θέση στο Γέρακα στον συνδυασμό του κ. Π. Μερτύρη. Συνδιεκδικητές: Ν. Καλατζής και Α. Βίτσιος

Ανεξακρίβωτη μέχρι στιγμής η «ταυτότητα» της πρώτης θέσης στη δημοτική ενότητα Γέρακα στον συνδυασμό του κ. Π. Μερτύρη.

Συνδιεκδικητές της, οι κ.κ. Άρης Βίτσιος και Νεκτάριος Καλαντζής.

Βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλο και μόνο η ανακήρυξη των αποτελεσμάτων από το Πρωτοδικείο Αθήνας σε πρώτο βαθμό και σε ένα δεύτερο από μία επανακαταμέτρηση σταυρών αν το επιλέξουν είτε οι δύο, είτε ο ένας από τους δύο, θα «ξεκαθαρίσει» η πρώτη θέση.

Το «ανεξακρίβωτο» της πρωτιάς οφείλεται στο γεγονός ότι στο Πρακτικό Αποτελεσμάτων του Εκλογικού Τμήματος 4937 της Παλλήνης –στο συγκεκριμένο τμήμα η πλειοψηφία των αποτελεσμάτων δεν είναι εμφανής εξ αιτίας της παραγωγής πολλών αντιγράφων με χρήση καρμπόν, σχετική αναφορά γίνεται στην προηγούμενη δημοσίευση αναφορικά με την σταυροδοσία των υποψηφίων του συνδυασμού του κ. Α. Βολιώτη- δεν είναι «αναγνωρίσιμα» τα ψηφία τριών αποτελεσμάτων των: Α. Βίτσιου, Α. Γούλα και Κ. Δάβαρη.

Ο «Νεολόγος» επικοινώνησε με τη δικηγόρο/δικαστική αντιπρόσωπο (ζει στην Κάντζα) η οποία, όμως, δήλωσε ότι δεν έχει στην διάθεσή της αντίγραφο του αποσταλέντος στο Πρωτοδικείο πρακτικού, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση της καταμέτρησης να υστερεί κατά ένα τμήμα.

Δοθείσης αφορμής να σημειωθεί ότι και άλλα Πρακτικά Αποτελεσμάτων από το σύνολο των 68 Πρακτικών είχαν παρόμοιο πρόβλημα, πλην όμως ο «Νεολόγος» το ξεπέρασε με την αναζήτηση αντιγράφων από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, φτάνοντας μέχρι και στα … Πετράλωναοικία δικηγόρου- για να παραλάβει … «εμφανές» αντίγραφο Πρακτικού για εκλογικό τμήμα του Γέρακα!

Με βάση τα διαθέσιμα στον ΝΕΟΛΟΓΟ στοιχεία και με υπολειπόμενο το εκλ. Τμήμα 4937 Παλλήνης ως προς τα τρία παραπάνω ονόματα –στα υπόλοιπα είναι εμφανή τα ψηφία- η σειρά των δύο «συνδιεκδικητών» της πρώτης θέσης στη δημοτική ενότητα Γέρακα, είναι:

  1. Καλαντζής Νεκτάριος 511 σταυροί (συμπεριλαμβάνονται οι σταυροί από το παραπάνω τμήμα)
  2. Βίτσιος Αριστείδης: 505 σταυροί

Στα παραπλήσια του 4937 εκλογικού τμήματος Παλλήνης, η σταυροδοσία του κ. Α. Βίτσιου είναι: 4935 εκλ. τμήμα: 5 σταυροί, 4936: 2 σταυροί, 4938: 3 σταυροί και 4939: 0. Τα στοιχεία παρατίθενται προκειμένου να υπάρξει μία ενδεικτική εικόνα της «ροής» των σταυρών του κ. Α. Βίτσιου στα «όμορα» εκλογικά τμήματα της Παλλήνης εν όψει της αναμενόμενης “διευκρίνησης” του αριθμού των σταυρών από το υπολειπόμενο εκλογικό τμήμα.

Επισήμανση: σε σχέση με τις εκλογές του 2010 ο κ. Α. Βίτσιος εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλη πτώση στο αποτέλεσμα της σταυροδότησής του. Από τους περίπου 950 σταυρούς το 2010 στο σύνολο του Δήμου, στις πρόσφατες εκλογές συγκέντρωσε λίγο πάνω από 500 σταυρούς με εμφανή υστέρηση στα εκλογικά τμήματα της δημοτικής ενότητας Παλλήνης (κοντά στους 60).

Βέβαια, η «πτώση» σταυροδότησης αφορά την πλειοψηφία των υποψηφίων με προέλευση τη δημοτική ενότητα Γέρακα. –περί αυτού γίνεται ειδική αναφορά στον έντυπο «Νεολόγο»- κι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί με νηφαλιότητα και προσοχή.

Αντιθέτως, ο κ. Ν. Καλατζής, κατάφερε να αυξήσει ελαφρώς τη εκλογική του δυναμική. Από 402 σταυρούς το 2010 τους «έφερε» λίγο πάνω από 500. –οι 158 σταυροί από Παλλήνη-