Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης απέρριψε την Πολεοδομική Μελέτη της ΠΟΑΠΔ στο Κτήμα Καμπά

Απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης η πρόταση πολεοδόμησης ως Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του Κτήματος Καμπά στην περιοχή Κάντζα της δημοτικής ενότητας Παλλήνης με κύριο επιχείρημα ότι “δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης και τους κανόνες της πολεοδομικής επιστήμης”.

Η απόφαση έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και της συνέχειας της υπόθεσης θα επιληφθεί το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η συζήτηση του θέματος διήρκεσε περίπου 4 ώρες και στο σύνολό της περιορίστηκε στην ανάδειξη των λόγων που οδήγησαν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης και κατ΄ακολουθία το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρόταση απόρριψης της πολεοδομικής μελέτης.

Δεδομένης της τροπής αυτής, το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με τα στοιχεία της εισήγησης που κατά την «νομική» αντίληψη και επιστημονική κρίση της τεχνικής υπηρεσίας “αποδομούν” τη νομιμότητα της πολεοδομικής μελέτης.

Δηλωτικό στοιχείο αυτής της εκτίμησης αποτελεί η 20σέλιδη εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας από την οποία μόνο σε 30 σειρές γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο της πολεοδομικής μελέτης κι αυτό για να καταδειχθεί η άποψη ότι η πρόταση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, «στερείται νομικού ερείσματος».

Ειδικότερα, προβάλλεται από την τεχνική υπηρεσία η άποψη ότι,

«το Π.Δ. της 19ης-10-2011, εγκρίνοντας την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». (Σ.Μ.Π.Ε.) και τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της περιοχής Κάντζα-Καμπά, του Δ. Παλλήνης, ως Π.Ο.Α.Π.Δ. του Τριτογενούς Τομέα της Οικονομίας, βρίσκεται σε αντίθεση με τα κριτήρια που τίθενται για τον σκοπό αυτόν, στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει, αφού οι εκτάσεις που περιλαμβάνει αποτελούν Γεωργική Γη, της οποίας επιβάλλεται η διατήρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο, του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, όσο και των άρθρων 9 παρ. α-β, 11 παρ. 1 β-4α και 21 παρ. 1.2.1. του Κ.Β.Π.Ν., καθώς και της με αριθμό 48659/2861/14-6-1989, Απόφασης του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ερμηνεύονται από το Σ.τ.Ε.»

Με το επιχείρημα αυτό, ότι δηλαδή η έκταση στο Κτήμα Καμπά αποτελεί τμήμα «γεωργικής γης»εκτός του επιδιωκόμενου στόχου- βάλλεται ευθέως και η διοίκηση της δημοτικής αρχής του κ. Σπύρου Κωνσταντά (2007-2010) προς τον οποίο άλλωστε, διαρκούσης της συνεδριάσεως απευθύνθηκε ο σημερινός δήμαρχος διατυπώνοντας τον προβληματισμό γιατί «δεν προέβη τότε στις δέουσες νόμιμες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου Παλλήνης».

Η ίδια όμως «βολή» εκτοξεύθηκε και από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παναγιώτη Μερτύρη προς τον Δήμαρχο κ. Αθαν. Ζούτσο με το σκεπτικό ότι «από το 2011 που το ζήτημα αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης ήδη βρισκότανε σε δικαστική εξέλιξη, οφείλατε –του είπε– μπορούσατε εντός 60 ημερών να προσβάλλετε την νομιμότητα του προεδρικού διατάγματος.»

Ο Δήμαρχος Παλλήνης αντέδρασε σε αντίστοιχο επίπεδο, ζητώντας από τον κ. Π. Μερτύρη να πει «γιατί από το 2012 που ανέλαβε την ηγεσία της παράταξης του, δεν ανέδειξε ο ίδιος το θέμα».

Εκ διαμέτρου αντίθετες προς τους ισχυρισμούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης όμως είναι οι εκτιμήσεις της εταιρείας «Κάντζα Εμπορική Α.Ε.» στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει η έκταση του Κτήματος Καμπά και κατά συνέπεια η όλη ευθύνη της επένδυσης.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, συμμετέχοντας στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης λίγες ώρες πριν την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα συζήτησης την πολεοδομική μελέτη, κατέθεσε υπόμνημα 9 σελίδων με το οποίο αντικρούονται μία προς μία οι «ενστάσεις» και «απορρίψεις» της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Αναφερόμενος ο εκπρόσωπος της εταιρείας στην «αμφισβήτηση» του προεδρικού διατάγματος της 19ης Οκτωβρίου 2011, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οι ισχυρισμοί είναι προδήλως αβάσιμοι, προσκρούουν δε στο δεδικασμένο της με αρ. 3179/2009 ad hoc απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας την οποία η Εισήγηση αναφέρει, αλλά λησμονεί να εφαρμόσει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα όσα προβάλλονται με την Εισήγηση είχαν προβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και απορρίφθηκαν πανηγυρικά, με την προαναφερθείσα δικαστική απόφαση.

Εξάλλου, -κατέληξε- στο μέτρο κατά το οποίο διάδικοι της τότε υπόθεσης ήταν, από την μία, ο Δήμος Παλλήνης και, από την άλλη, η ιδιοκτήτρια της επίμαχης έκτασης (Κάντζα Εμπορική ΑΕ), η παραπάνω δικαστική απόφαση παράγει και δεδικασμένο από το οποίο ο Δήμος Παλλήνης απαγορεύεται να απόσχει (βλ. το άρθρο 50, παρ. 5, του ΠΔ 18/1989).»

Για λόγους αντικειμενικότητας και παράλληλα υποχρέωσης του «Ν» να ενημερώσει υπεύθυνα το αναγνωστικό κοινό του όπως άλλωστε κάνει για το συγκεκριμένο ζήτημα από το 2006, σε αμέσως επόμενες αναρτήσεις θα αναδείξει το σύνολο των απόψεων και των δύο πλευρών προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει προσωπική αντίληψη επί του σοβαρού αυτού θέματος.

Αναφορικά με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της:

Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας παρουσίασε ο διευθυντής της, πολιτικός μηχανικός, κ. Νίκος Λιόγας.

Επεξηγηματικές αναφορές, επί μέρους ερμηνείες, σύντομες αναλύσεις αλλά και απαντήσεις επί ερωτήσεων δόθηκαν από τον πολεοδόμο κ. Μάκη Σπανούδη, γνωστό στην τοπική κοινωνία από την ενασχόλησή του με την ένταξη πολεοδομικών ενοτήτων της δημοτικής ενότητας Παλλήνης στο Σχέδιο Πόλης. Ο κ. Σπανούδης με κατηγορηματικό τρόπο υποστήριξε την άποψη ότι ο Δήμος Παλλήνης δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης όπως προβλέπεται σε σχετική διάταξη του νόμου, με το επιχείρημα ότι «η πολεοδομική μελέτη δεν έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.» «Μόνο για τις εγκεκριμένες Π.Μ. –είπε- ισχύει αυτό.»

Σε μεγάλο ποσοστό, η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν «κυριευμένη» από μέλη και φίλους του ΚΚΕ. Η στάση τους στην συνεδρίαση ήταν καθ΄όλα αξιοπρεπής και σε μία μόνο περίπτωση όταν επιχειρήθηκε να κλείσουν οι πόρτες της αίθουσας εξ αιτίας του θορύβου που προκαλούσε το «κλαμπ των καπνιστών», ακούστηκε η στεντόρεια φωνή ενός εξ αυτών. Μετά την ομιλία του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Νίκου Γαβρά, η αίθουσα δυστυχώς ξανάγινε χώρος των «ολίγων» παρόλο που η συζήτηση αφορούσε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Ιδιαίτερα καλή σε επίπεδο επιχειρηματολογίας αλλά και αντανακλαστικών η ομιλία του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Παναγ. Μερτύρη. Προσέγγισε το ζήτημα της πολεοδομικής μελέτης με απλό και πειστικό λόγο και ως άνθρωπος της «αγοράς» που γνωρίζει καλά τα ασήκωτα βάρη που προκαλούν οι τόκοι «υπερημερίας», υπενθύμισε εκ νέου την ανάγκη να δοθεί άμεση λύση στο ζήτημα της οφειλής των 4.600.000 € του Δήμου προς την εταιρεία REDS. Παράλληλα, υπενθύμισε την συνεχιζόμενη εκκρεμότητα στο ζήτημα της δικαστικής διαλεύκανσης του «Τριγώνου Καμπά» με το ερώτημα «πότε θα γίνει…»

Επειδή η αναφορά σε απόφαση κατά πλειοψηφία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, οφείλεται να διευκρινισθεί ότι ο Νίκος Γαβράς δεν ψήφισε την απορριπτική εισήγηση όχι γιατί διαφωνεί με την ουσία του σκεπτικού της, αλλά γιατί πιστεύει ότι ο Δήμος Παλλήνης πρέπει «να ξεσηκώσει το λαό ενάντια της εταιρείας και δυναμικά να αποκτήσει ό,τι διεκδικεί…»

Καλή και η ομιλία του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, κ. Αποστόλη Βολιώτη. Χωρίς υπερβατικές αναφορές, ανέδειξε τις θέσεις της παράταξής του με «στρωτό» πολιτικό τρόπο και κυρίως με καλή χρήση του προφορικού λόγου. Μάλιστα δεν παρέλειψε να πιστώσει στην παράταξη του την απόφαση πρόσληψης τεχνικού συμβούλου (του Μ. κ. Σπανούδη) γεγονός που επιβεβαίωσε λίγο αργότερα και ο Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης.

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν ο πρώην Δήμαρχος του πρ. Δήμου Παλλήνης κ. Σπ. Κωνσταντάς, ο επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του κ. Σπ. Κωνσταντά, κ. Παν. Λάκκος, η πρώην Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Λεβαντή και ο πρ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης, κ. Τάσος Μπουντουβάς.