Η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για την ένταξη στην προσχολική εκπαίδευση του Δήμου Παλλήνης

Με ανακοίνωση του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δημου Παλλήνης γίνεται γνωστό ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών/voucher για το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:  

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ οι δικαιούχοι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αξία τοποθέτησης (Voucher) μαζί με τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ, που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, στην υπηρεσία του ΟΠΑΚΜ Δ. Παλλήνης.

Όσοι έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων τοποθέτησης επιλεγέντων βρεφών και νηπίων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης(ΑΠ. ΔΣ 29.2023) και είναι δικαιούχοι Voucher, πρέπει να αποστείλουν στο email του σταθμού τοποθέτησης (κλικ για ανάγνωση), κατά την περίοδο εγγραφών (1, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2023):

 • Voucher(σε scanner ή σε φωτογραφία)
 • Ατομική κάρτα υγείας παιδιού
 • Φωτοτυπίες εμβολίων με σφραγίδα παιδίατρου

Όσοι βρίσκονται στη λίστα των επιλαχόντων ή δεν έχουν κάνει καθόλου αίτηση μέσω Δήμου πρέπει να αποστείλουν από την ημερομηνία κοινοποίησης των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ της ΕΕΤΑΑ έως και δύο μέρες μετά, στο email m.diakaki@0156.syzefxis.gov.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ του παιδιού (κλικ για να την κατεβάσετε)
 • Voucher (σε scanner ή σε φωτογραφία)

Υπενθυμίζεται ότι στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια που έχουν γεννηθεί από 01/01/2020 έως και 28/02/2021 και στα βρεφικά τμήματα, βρέφη που έχουν γεννηθεί από 01/03/2021 έως και 30/9/2022.

Οι γονείς θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικά σε ποιο σταθμό έχουν τοποθετηθεί τα παιδιά τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Μετά την επιβεβαίωση της τοποθέτησης, για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την υπογραφή της τυποποιημένης σύμβασης, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να προσέλθουν από 01/09/2023 έως και 05/09/2023 στη δομή τοποθέτησής τους με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Voucher (εκτυπωμένο).
 • Την ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ) του παιδιού (επισυνάπτεται και στην παρούσα ανακοίνωση) συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον παιδίατρο καθώς και φωτοτυπίες των εμβολίων υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον παιδίατρο.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από την ιστοσελίδα www.gov.gr).
 • Βεβαίωση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου εισόδου από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Ώρες προσέλευσης 08.00-14.00. Η είσοδος στον σταθμό θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας.

Για βρέφη και νήπια που δεν είναι δικαιούχοι ΕΣΠΑ κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν στον σταθμό τοποθέτησης τους:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2022.
 • Ατομική κάρτα υγείας παιδιού, καθώς και φωτοτυπίες των εμβολίων υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον παιδίατρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6604 670 ή 633 ή 726.