Την πρόσληψη 31 ατόμων ΔΕ προσωπικού προκήρυξε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής

Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου

Την πρόσληψη 31 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τον αρχαιολογικό χώρο Σουνίου του Δήμου Λαυρεωτικής, προκήρυξε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι θέσεις αφορούν την πρόσληψη ΔΕ φυλακτικού προσωπικού και ΥΕ βοηθητικού προσωπικού – καθαριότητας για χρονικό διάστημα διάρκειας επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Συγκεκριμένα για τον αρχαιολογικό χώρο Σουνίου του Δήμου Λαυρεωτικής ζητούνται εννέα (9) άτομα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 03.04.2021 – 12.04.2021.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου log.efaanat@culture.gr.

Δείτε την προκήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής