Δεκτή από τον Δήμαρχο Παλλήνης η πρόταση υποβολής ένστασης κατά της αύξησης των αντικειμενικών αξιών

Την πρόταση της δημοτικής παράταξης “ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας” στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης της 26ης Νοεμβρίου 2022 να υποβληθεί από το Δήμο Παλλήνης ένσταση για υπερβολική αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, υιοθέτησε η Δημοτική Αρχή, δεσμευόμενη να προωθήσει άμεσα τη σχετική διαδικασία.  

Επισημαίνεται ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και στο Δήμο Παλλήνης είναι πολύ μεγαλύτερες από το μέσο όρο της αγοραίας τιμής και ότι από πουθενά δεν προκύπτει βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και της τοπικής αγοράς για να αιτιολογούνται τόσο υψηλές τιμές.

Οι ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και σύμφωνα με το σχετική διάταξη θα πρέπει να συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο. Η Επιτροπή, μετά την εξέταση των ενστάσεων θα εισηγηθεί στον Υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας.