Λήγει την Τετάρτη 29 Αυγ. η υποβολή αιτήσεων για 100 θέσεις εργασίας. Οι ζητούμενες ειδκότητες

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012 από την Μ.Κ.Ο ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, η συγκέντρωση των αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στο συμπράττοντα φορέα (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) εκατό (100) ωφελούμενοι. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας για πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.

Οι θέσεις που αναγράφονται στην προκήρυξη περιλαμβάνουν ειδικότητες όπως:

 • ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ,
 • ΓΕΩΠΟΝΟΙ,
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ,
 • ΤΕ/ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ,
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ομάδας Β΄, τάξης Δ΄) ή ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ΄ κατηγορίας),
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ.

Οι προσλήψεις των ωφελουμένων θα γίνουν μέσω του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άρχισε τη Δευτέρα 20/08/2012 και λήγει την Τετάρτη 29/08/2012 και ώρες 11.00 πμ – 17.00 μμ (εκτός Σαββατοκύριακου) στα γραφεία του δικαιούχου στη διεύθυνση:

Ε Λ Ι Ξ
Βερανζέρου 15,
Τ.Κ. 10677,
Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα

και πραγματοποιείται:

Α) είτε αυτοπροσώπως, στα γραφεία του Δικαιούχου

Β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, απευθύνοντάς την στην ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (για Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), υπόψιν Κας Σαράντη Γεωργίας.

Η ανακοίνωση, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσής της αναρτήθηκαν :

 • Στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
 • Στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.elix.org.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=0
 • Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.patt.gov.gr/main/
 • Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.asep.gr/asep/site/home.csp
 • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Νέα & Ανακοινώσεις / Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας), στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=53&la=1&pg=7
 • Στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Δ. Παλλήνης, Δ. Αχαρνών, Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Δ. Διονύσου, Δ. Κρωπίας , Δ. Λαυρεωτικής, Δ. Μαραθώνος, Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Δ. Παιανίας, , Δ. Ραφήνας – Πικερμίου, Δ. Σαρωνικού, Δ. Σπάτων – Αρτέμιδος, Δ. Ωρωπού)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας: www.elix.org.gr ή επικοινωνήστε :

Γεωργία Σαράντη, Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγράμματος

Τηλ.: 210 3814629 e-mail: open@elix.org.gr