Συνεδριάζει την Τρίτη, 29 Δεκ. το κοινοτικό συμβούλιο Γέρακα με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Για μια ακόμη φορά κοινοτικό συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, στην προκειμένη περίπτωση αυτό του Γέρακα, συνεδριάζει δια περιφοράς (από τηλεφώνου) και όχι με την ούτως ή άλλως ανέξοδη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω, της οποίας, τουλάχιστον, θα τηρούνταν τα προσχήματα περί δημοσιότητας, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη νομοθεσία.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. και τα θέματα για τα οποία το κοινοτικό συμβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει, είναι:

1. Λήψη απόφασης ή μη για την τοποθέτηση κολωνακίων επί της οδού Θεσσαλονίκης στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο κ. Λάμπρο Αντωνόπουλο)

2. Λήψη απόφασης ή μη για την κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλειάς στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο κ. Λάμπρο Αντωνόπουλο)

3. Λήψη απόφασης ή μη για την κατασκευή τεχνικού έργου απορροής υδάτων, επί των οδών Κοζάνης και Μαντινείας (Κοζάνης αρ.20) στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο κ. Λάμπρο Αντωνόπουλο)

4.Λήψη απόφασης ή μη για την κατασκευή φρεατίου επί των οδών Φιλικής Εταιρείας και Κανάρη, στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο κ. Λάμπρο Αντωνόπουλο)

5. Λήψη απόφασης ή μη για την τοποθέτηση καθρέπτη επί των οδών Κλεισθένους και Όσσας στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο κ. Λάμπρο Αντωνόπουλο)