Συνεδριάζει, σήμερα, Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Συνέρχεται σήμερα, Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 21:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ των θεμάτων, η Έγκριση του Ισολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Ε.Α.Α.Π Μ.Α.Ε) χρήσης 2016 και ο ορισμός νέων μελών στα Δ.Σ. των δύο Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 

dimotiko_symv_rafinas_apr_2017_780x385-4992210Η ημερήσια διάταξη

 1. Λήψη απόφασης περί: α) ορισμού μελών του Διοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου β) εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ

 2. Λήψη απόφασης περί: α) ορισμού μελών του Διοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου β) εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ

 3. Λήψη απόφασης περί υποβολής. απολογισμού Οικ. Έτους 2014 A/θμιας Σχολ. Επιτροπής.

 4. Λήψη απόφασης περί υποβολής. απολογισμού Οικ. Έτους 2015 Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής.

 5. Λήψη απόφασης περί «’Έγκρισης του Ισολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Ε.Α.Α.Π Μ.Α.Ε) χρήσης 2016»

 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Υακίνθων».

 7. Λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδών Δήμου.

 8. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017.

 9. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.

 10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών με Φ.Π.Α. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης που οφείλονται σε ΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ.

 11. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα.

 12. Λήψη απόφασης περί ορισμού μέλους για την Επιτροπή του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, για καθορισμό τιμήματος προσκυρωτέας δημοτικής έκτασης.

 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αποδοχής παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 353 ΚΥ (Ισοπεδωτής γαιών «γκρέιντερ»), ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

 15. Λήψη απόφασης περί συνεργασίας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με φιλοζωικά σωματεία.

 16. Λήψη απόφασης περί παράτασης σύμβασης.

 17. Λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση του ΔΟΠΑΠ.

 18. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 19. Λήψη απόφασης περί «’Έγκρισης του Απολογισμού της Δημοτικής Επιχείρισης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Ε.Α.Α.Π Μ.Α.Ε) χρήσης 2016»

 20. Λήψη απόφασης περί «’Έγκρισης ενδιάμεσου Απολογισμού της Δημοτικής Επιχείρισης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Ε.Α.Α.Π Μ.Α.Ε) πρώτου τριμήνου χρήσης 2017»

 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών/Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασίας ¨Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων»

 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών/Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανημάτων»

 23. Λήψη απόφασης περί 5ης αναμόρφωσης Δ.Ο.Π.Α.Π. έτους 2017.

 24. Λήψη απόφασης περί‘Χορήγησης παράτασης για το έργο «Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Οδού Λητούς».

 25. Λήψη απόφασης επί της 111/17 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας κ’ Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί Έγκρισης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του του ΝΠΔΔ κοινωνικής μέριμνας & προσχολικής αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. «Φ.Καβουνίδης»

 26. Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο ΄Αποκατάσταση αγροτικής οδού που εντάσσει το Πικέρμι με τη Διώνη ‘Επέκταση οδού Β.Ξηντάρα΄»