Επαναμίσθωσε η ΕΡΤ το κτήριο αποθήκευσης του αρχειακού υλικού της στο Γέρακα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μίσθωση κτηρίου στο Γέρακα για τις ανάγκες αποθήκευσης του αρχειακού υλικού του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (ΕΟΑ), έδωσε η ΕΡΤ επισημαίνοντας ότι αυτή έγινε με καλύτερους όρους.

Ειδικότερα και όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ, το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, οι δράσεις και η υλικοτεχνική υποδομή του οποίου της ανήκουν βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μίσθωνε δύο κτήρια, ένα στην Αθήνα (επί της οδού Αχιλλέως Πάντου, με ενοίκιο 47 χιλιάδες ευρώ) και ένα στο Γέρακα (με ενοίκιο 3.000 ευρώ).

Στο κτήριο του Γέρακα, ήταν εγκατεστημένη η αρχειοθήκη (περισσότερα από 10.000 κουτιά φιλμ), με τα κατάλληλα μηχανήματα και εντοιχισμένη στο χώρο ψυκτική συσκευή για την προστασία των φιλμ.

Η μεταφορά και μετεγκατάσταση του υπάρχοντος υλικού – στο οποίο καταγράφονται τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας – σε χώρο εκτός Γέρακα, κρίθηκε από τη διοίκηση, όχι μόνο επικίνδυνη για την κατάσταση του πρωτογενούς αρχειακού υλικού, αλλά και οικονομικά ασύμφορη, καθώς η αποξήλωση και επανεγκατάσταση της τεχνολογικής-μηχανικής υποδομής, θα συνιστούσε μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία.

Βάσει αυτών, η ΕΡΤ Α.Ε. αποφάσισε να ανανεώσει τη μίσθωση του συγκεκριμένου κτηρίου στο Γέρακα, εξασφαλίζοντας καλύτερους όρους από το προηγούμενο μισθωτήριο, αφού όπως διευκρινίστηκε, στο παρόν συμβόλαιο συμπεριλαμβάνεται επιπρόσθετα και η αξιοποίηση του υπογείου χώρου.