Συνεδριάζει «κεκλεισμένων των θυρών» το Δ.Σ. Παλλήνης με 37 θέματα στη ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει, αύριο, Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με 37 εγγεγραμμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη . 

Η συνεδρίαση θα γίνει «κεκλεισμένων των θυρών» -δηλαδή, μόνο με τη συμμετοχή των αιρετών και χωρίς ακροατήριο δημοτών- λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση που γίνεται «δια ζώσης» στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γέρακα μετά την αντίστοιχη της 5ης Μαρτίου 2020 δεδομένου ότι λίγες ημέρες μετά, θεσπίστηκαν, εξ αιτίας της πανδημίας του COVID-19, διαδικασίες τηλεδιάσκεψης στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της χώρας και διαδικασίες λήψης αποφάσεων «δια της περιφοράς.»

Δοθείσης, αφορμής, αξίζει να επισημανθεί ότι ειδικά τη δεύτερη διαδικασία, αρκετοί ήταν οι Δήμαρχοι …. προεξάρχοντος του κ. Α. Ζούτσου που όχι, μόνο, έδειξαν ότι την απολάμβαναν, έπεισαν πως αν ήταν στην διακριτική ευχέρεια τους η συνεχής επιλογή της, θα ολοκλήρωναν την αυτοδιοικητική θητεία τους με αποφάσεις «δια περιφοράς»!

Τα κενά της δημοσιότητας και της διαφάνειας, «απόνερα» της «κλειστής» σημερινής συνεδρίασης και όσων αντίστοιχων ακολουθήσουν, θα πρέπει να «καθαρίσουν» με τις απευθείας διαδικτυακές μεταδόσεις, άλλωστε, κερδισμένοι θα είναι όλοι, και οι αιρετοί και οι δημότες, ευχής έργον να συμφωνήσει ο Δήμαρχος Παλλήνης και να δρομολογηθεί αυτή πρωτοβουλία.

Από τα 37 θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα 23 αφορούν «εγκρίσεις κοπής δένδρων» -πρόκειται για αιτήματα δημοτών και από τις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου- και ένα συναφές θέμα με το οποίο ζητείται η έγκριση του Δ.Σ. για να κλαδεύσει ή και να κόψει δένδρα, η ΔΕΔΔΗΕ «προς αποφυγή προβλημάτων στα δίκτυα της.»

Στα δένδρα που προτείνονται να κοπούν, περιλαμβάνονται, λεύκες, πεύκα, λέυλαντ, μουριές, ευκάλυπτοι, κυπαρίσσια, ψευτοπιπεριές, κ.ά.

Η ημερήσια διάταξη

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Παλλήνης.

3. Συζήτηση επί του με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 15855/12-06-2020 εγγράφου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Παλλήνης.

4. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη μη ιδιωτικοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ, του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Ε.ΥΔ.Α.Π..

5. Λήψη απόφασης για αλλαγή δρόμου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου της περιοχής Γαργηττού στη Δ.Ε. Γέρακα.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση πληρωμής (4ου τιμολογίου) από ιδίους πόρους για την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Παλλήνης» αρ. μελ. υπηρ. 46/2018.

7. Λήψη Απόφασης για αποζημίωση επικειμένων των Νικόλαου Καραμεσίνη και Καλλιόπης Ειρήνης Καραμεσίνη στην περιοχή ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ του Δήμου Παλλήνης.

8. Λήψη Απόφασης για αποζημίωση επικειμένων των Εμμανουήλ Αναστασόπουλου και Ιωάννη Αναστασόπουλου στην περιοχή Άνω Μπαλάνα του Δήμου Παλλήνης.

9. Λήψη απόφασης περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αναπληρωτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 για την Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

10. Λήψη απόφασης περί κατανομής στις Σχολικές Επιτροπές, εσόδων από Δημοτικό Φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση Επικαιροποιημένου Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα για το Υποέργο: 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Παλλήνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Επικαιροποιημένου Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα για το Υποέργο 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης» της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Παλλήνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

13. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού από προνοιακό επίδομα συνολικού ύψους # 6.573,00 € # ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στη θανούσα Τ. Ο. του Ι. με Α.Μ. 4965.

14. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας προς ΔΕΔΔΗΕ για κλαδεύσεις-κοπές δέντρων προς αποφυγή προβλημάτων στα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ.

15. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- ατόμου λεύκας στην οδό Υακίνθων 11, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

16. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- ατόμου λεύκας στην οδό Απόλλωνος 74, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

17. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- ατόμου πεύκου στην οδό Ελ. Βενιζέλου, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

18. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- ατόμου πεύκου στην οδό Υψηλά ντου, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

19. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δύο – 2- λέυλαντ στην οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

20. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- ατόμου πεύκου στην οδό Μπάλσα 97, της Δ.Ε. Ανθούσας, του Δήμου Παλλήνης.

21. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- ατόμου πεύκου στην οδό Μυστρά με Αμαλιάδος, της Δ.Ε. Ανθούσας, του Δήμου Παλλήνης.

22. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δύο – 2- ατόμων αείλανθου, βρωμοκαρυδιές.

23. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- ατόμου μουριάς στην οδό Αργολίδος 37, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

24. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- δέντρου στην οδό Αχιλλέα 23Β, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

25. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- ατόμου ψευτοπιπεριάς στην οδό Κρανιάς 35, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

26. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ενός -1- ατόμου ευκαλύπτου στην οδό ΚαΖαντΖάκη 9, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

27. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων στην οδό ΚριεΖή της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

28. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δύο – 2- ατόμων μουριάς στην οδό Κεφαλληνίας με αριθμ 118, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

29. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη τεσσάρων – 4- ατόμων λέυλαντ στην οδό Καλύμνου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

30. Λήψη απόφασης περί κοπής μη δύο – 2- δέντρων στην οδό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου και στην οδό Μανιακίου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

31. Λήψη απόφασης περί κοπής μη ενός -1- αείλανθου, βρωμοκαρυδιά στην οδό Δεληγιάννη με αρ. 39, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

32. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δύο-2- κυπαρισσιών επί της οδού Ανακρέοντα 28, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

33. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής ενός -1-ατόμου πεύκου επί της οδού Κερασιάς 18 & Τριανταφυλλιάς, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

34. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής έξι -6- κυπαρρισοειδών επί της οδού Ναβαρίνου με Νικηταρά, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

35. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δύο -2- ατόμων πεύκου επί της οδού Λεωνίδα 35, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

36. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής ενός -1-δέντρου επί των οδών Θάλειας και Εσπερίδων, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

37. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δύο -2- ατόμων πεύκου επί της οδού Κορομηλά, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.