Δέκα έξι Δήμοι της Ανατ. & Βόρειας Αττικής χρηματοδοτούνται για έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 18 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πράσινο Ταμείο από 16 Δήμους της Ανατολικής και Βόρειας Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος “Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – Αστική Αναζωογόνηση 2019 -2020” και έπεται η υλοποίηση των έργων.  

Το σύνολο των υποβληθέντων προτάσεων από 172 Δήμους της χώρας ανέρχεται στις 197 με προϋπολογισμό 90.715.880,03 € και όπως γίνεται αντιληπτό, ο επιμερισμός αυτών των χρημάτων στους δικαιούχους Δήμους συρρικνώνει το ύψος της χρηματοδότησης των έργων με περιβαλλοντικό πρόσημο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του “Πράσινου Ταμείου” οι Δήμοι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, είναι: