Συνάντηση εργασίας των Δημάρχων Ραφήνας-Πικερμίου, Λαυρεωτικής και Καρύστου

Οι Δήμαρχοι, Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρης Λουκάς, Καρύστου, κ. Λευτέρης Ραβιόλος και Ραφήνας- Πικερμίου, κ. Βαγγέλης Μπουρνούς

Συναντήθηκαν στο Δημαρχείο Καρύστου, οι Δήμαρχοι Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρης Λουκάς, Ραφήνας- Πικερμίου, κ. Βαγγέλης Μπουρνούς και Καρύστου, κ. Λευτέρης Ραβιόλος, με αντικείμενο συνεργασίας τη χάραξη κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής προς όφελος των δημοτών.

Οι τρεις Δήμαρχοι συζήτησαν την σύνταξη «οδικού χάρτη» και την δημιουργία αναπτυξιακού εργαλείου, με κύριο ενοποιητικό στοιχείο τις κοινές αναπτυξιακές δυνατότητες διασύνδεσης που παρέχουν στους δήμους τα λιμάνια που απλώνονται σε έναν νοητό ομόκεντρο κύκλο.

Οι βασικοί άξονες που τέθηκαν στην συζήτηση αφορούν τη δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής οικονομίας μέσα από την αξιοποίηση των παραθαλάσσιων ζωνών καθώς και τη δημιουργία αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.

Κεντρικός στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η δημιουργία προοπτικής ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού, του πολιτισμού και της αναψυχής, στις προοπτικές αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας με εμφανείς τις διαστάσεις του σεβασμού στην πολιτιστική κληρονομιά, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των τοπικών ανθρώπινων πόρων.