Θετική η γνωμοδότηση του ΣτΕ για το Σχέδιο Ανθούσας με επιμέρους παρατηρήσεις

Με επιμέρους παρατηρήσεις με τις οποίες ζητείται αποσαφήνιση μιας γενικής διατύπωσης, εκδόθηκε στις 4 Απριλίου 2016 από το 5ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας γνωμοδότηση για την Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας του καθώς και για την Επικύρωση Καθορισμού Οριογραμμών των Ρεμάτων.

Επί της ουσίας, το Σχέδιο Πόλης της Ανθούσας εμφανίζει –σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΣτΕ-

πληρότητα και είναι θέμα χρόνου να ακολουθήσουν οι αποσαφηνίσεις εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης. ( οι αποσαφηνίσεις που ζητούνται αφορούν το άρθρο 7 παρ. 2).

Το θέμα του Σχεδίου Πόλης της Ανθούσας τέθηκε υπό μορφή ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης στην χθεσινή συνεδρίαση με την επισήμανση ότι «το κύριο βάρος συμμόρφωσης της Πολεοδομικής Μελέτης στις παρατηρήσεις του Εισηγητή του ΣτΕ επωμίστηκε η Τεχνική Υπηρεσία δεδομένου ότι το Μελετητικό Γραφείο που διαχειρίστηκε τον φάκελο της μελέτης αρνήθηκε οποιαδήποτε υποστήριξη…»

Ολοκληρώνοντας ο Δήμαρχος την αναφορά του στην θετική κατάληξη του Σχεδίου Πόλης Ανθούσας, δήλωσε ότι «διαψεύστηκαν οι Κασσάνδρες που μέχρι πριν μία εβδομάδα υποστήριζαν άλλα πράγματα.»

Ακολουθεί η επίμαχη παράγραφος του Άρθρου 7 για την οποία ο Εισηγητής του 5ου Τμήματος του ΣτΕ αναφέρει ότι «η επιχειρούμενη ρύθμιση, με την ανωτέρω γενική διατύπωση, δεν τίθεται νομίμως

Αρθρο 7 παρ. 2 του σχεδίου

«Υφιστάμενες νομίμως χρήσεις καθώς και εγκεκριμένες χρήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος διατάξεις, που αντίκεινται στις θεσμοθετούμενες νέες διατάξεις επιτρέπεται να λειτουργούν εφόσον πληρούν τις τυχόν ιδιαίτερες διατάξεις για τη λειτουργία τους και να εκσυγχρονίζονται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών».

Από τα στοιχεία, όμως, που συνοδεύουν το παρόν σχέδιο δεν προκύπτουν ούτε οι τυχόν υφιστάμενες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή χρήσεις ούτε τα δεδομένα κατ’ επίκληση των οποίων θα ήταν ανεκτή, κατά τα ανωτέρω, η διατήρησή τους. “