Ανατέθηκε η σύνταξη τεσσάρων μελετών με ζητούμενο, την αναβάθμιση της πλατ. Μακεδονίας Γέρακα

plat_maked
plat_maked

Τέσσερις μελέτες για την αναβάθμιση της πλατείας Μακεδονίας στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα, ανατέθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Δήμου Παλλήνης σε ισάριθμα μελετητικά γραφεία με προθεσμία παράδοσης των μελετών, τις 30 ημέρες.
Συγκεκριμένα:

1. Η στατική μελέτη για την ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Μακεδονίας προϋπολογισμού 3.499,35 € (μετά ΦΠΑ) ανατέθηκε στον πολιτικό μηχανικό κ. Αλέξανδρο Καπογιάννη.

2. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Μακεδονίας, προϋπολογισμού 4.447,20 € (μετά ΦΠΑ) ανατέθηκε στον Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ, κ. Στέφ. Παπαδόπουλο.

3. Η φυτοτεχνική μελέτη για την ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Μακεδονίας, προϋπολογισμού 3.480,90 € (μετά ΦΠΑ) ανατέθηκε στη γεωπόνο κ. Κωνσταντίνα Δρούζα.


4. Η βιοκλιματική μελέτη για την ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Μακεδονίας, προϋπολογισμού 4.495,65 € (μετά ΦΠΑ) ανατέθηκε στον Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΜΠ κ. Παναγιώτη Γκατσόπουλο.

______________________________

Πανοραμική άποψη της πλατείας Μακεδονίας Γέρακα όπως ήταν το 2007 που ανέλαβε τη Δημοτική Αρχή του τότε Δήμου Γέρακα, ο σημερινός Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης, κ. Αθανάσιος Ζούτσος.