Σε εξέλιξη με καλά αποτελέσματα το πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων ζώων στο Δήμο Σαρωνικού

Ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σαρωνικού προσδιορίζει με σαφήνεια το προγραμματικό πλαίσιο αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και τις επιμέρους δράσεις για το ίδιο ζήτημα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το σύνολο του έτους ανέρχεται στο ποσό των 21.000 € και την ευθύνη διαχείρισης του την έχει πενταμελή επιτροπή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

– Για το 2017 υλοποιεί πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων ζώων συνολικού ύψους 21.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου. Η μόνη επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος φέτος από το κράτος ανήλθε στο ποσό των 3.139,77 ευρώ, που αφορά δράσεις του 2016.

– Ο Δήμος Σαρωνικού, εφαρμόζοντας με συνέπεια την ισχύουσα νομοθεσία στο θέμα των αδέσποτων, έχει συγκροτήσει από το 2014 πενταμελή επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με το νόμο, η ίδρυση δημοτικών καταφυγίων είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

– Το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων που εφαρμόζει σε ετήσια βάση ο Δήμος Σαρωνικού έχει στόχο τη μη περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, πρώτα των θηλυκών και μετά των αρσενικών. Σε όλα τα ζώα γίνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip) και καταχωρείται στο μητρώο που τηρεί ο Δήμος, η φωτογραφία του ζώου, τα εμβόλια, ο αριθμός ταυτοποίησης και η περιοχή περισυλλογής.

-Στο πλαίσιο του προγράμματος, το 2017 έχουν υλοποιηθεί ήδη ως τώρα: 100 στειρώσεις και ηλεκτρονικές ταυτοποιήσεις, 100 εμβολιασμοί, 17 θεραπείες ερλίχιας, 8 θεραπείες νόσου καλαζάρ, 7 θεραπείες ψώρας, 8 ορθοπεδικά χειρουργεία, 44 αποπαρασιτώσεις, 100 βιοχημικές εξετάσεις, 6 παρακολουθήσεις και 62 εξετάσεις για καλαζάρ. Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν από τον Δήμο Σαρωνικού, σε συνεργασία με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων. Σύμφωνα με τον Ν.4039/2012, κάθε ιδιοκτήτης ζώου οφείλει να τηρεί τους κανόνες σωστής διαβίωσής του, να μεριμνά και να εξασφαλίζει προστατευμένο χώρο από τις καιρικές συνθήκες και καθαρό χώρο, χωρίς να είναι συνεχώς δεμένο.
Επιπλέον, υποχρεούται:

– Να φροντίζει για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, χρησιμοποιώντας μικρές σακούλες για την απομάκρυνσή τους.
– Να έχει προβεί στη σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του, με ψηφιακή ταυτότητα.
Να έχει εμβολιάσει το ζώο και να προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα στον κτηνιατρικό έλεγχό του.
Να έχει στειρώσει το ζώο, εφόσον δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ζώων που θα γεννηθούν, ή να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες. Η απόρριψη νέων νεογνών ζώων σε κάδους ή οπουδήποτε αλλού, διώκεται ποινικά.
Να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου την πρόθεσή του να αποχωριστεί το ζώο που έχει και το οποίο με την ψηφιακή του ταυτότητα έχει ήδη καταχωρηθεί σε σχετικό αρχείο.
Να συντροφεύει ο ίδιος ή κάποιος άλλος στη θέση του το ζώο στον καθημερινό του περίπατο και να έχει τον άμεσο έλεγχό του.
Να μην εξέρχεται το ζώο από την κατοικία του, προκαλώντας ανησυχία με την ανεξέλεγκτη είσοδό του σε άλλους ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
Να δηλώνει την απώλεια του ζώου στον κτηνίατρο σε διάστημα πέντε ημερών, προκειμένου να υπάρχει σωστή και σαφής καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων.

Οι παραβάτες όλων των παραπάνω διατάξεων του Ν. 4039/2012 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ καθώς και διοικητικό πρόστιμο.

Ο Δήμος Σαρωνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και με σκοπό να περιορίσει το πρόβλημα της εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς, καλεί τους ιδιοκτήτες των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Δήμο, αντίγραφο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης ζώου έως τις 31/10/2017.

Σημειώνεται ότι η παράλειψη προσκόμισης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, επισύρει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διαχείρισης Αδέσποτων του Δήμου Σαρωνικού, στο τηλ. 22993 20341.