Με εισήγηση της Ειρήνης Κουνενάκη ψήφισμα συμπαράστασης του Δ.Σ. στην Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου

Ειρήνη Κουνενάκη, επικεφαλής της Δημ. Παράταξης, "ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας"

Με πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΕΙΣ, Η Πολη μας», Ειρήνης Κουνενάκη, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στην Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου Αττικής Μαρία Ανδρούτσου και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αλλά και διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη για την ποινική δίωξη που άσκησε εναντίον τους με την κατηγορία  «παράβαση καθήκοντος μετά δόλου» με το σκεπτικό «δεν συμμορφώθηκαν με τις πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν 34 συμβασιούχους του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

Το κείμενο του ψηφίσματος:

«Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κάλεσε σε απολογία τη Δήμαρχο Μαρία Ανδρούτσου και 27 δημοτικούς συμβούλους του Αγίου Δημητρίου, με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος με δόλο» επειδή σεβάστηκαν δύο πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν 34 συμβασιούχους και αποφάσισαν ομόφωνα τη μη άσκηση έφεσης.

Οι 34 συμβασιούχοι είχαν προσληφθεί με προηγηθείσα ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγίου Δημητρίου με διαδικασία ΑΣΕΠ και επίσης με ομόφωνη απόφαση παρέμειναν στις θέσεις τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό την περίοδο του κορωνοϊού.

Η ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγίου Δημητρίου να συμμορφωθεί προς τις δικαστικές αποφάσεις και όχι προς την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 37, ν. 4915/2022), η οποία επιβάλλει την εξάντληση των ένδικων μέσων, αναδεικνύει τη γενικότερη ανάγκη των δήμων για στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό και είναι ενδεικτική των δυσλειτουργιών που προκαλεί στην αυτοδιοίκηση η συγκεκριμένη κυβερνητική τροπολογία.

Ταυτόχρονα, η δίωξη  των συμβούλων του Αγίου Δημητρίου και της Δημάρχου  σε απολογία ποινικοποιεί τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων και αποτελεί υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών στην τοπική αυτοδιοίκηση και της δυνατότητας των αιρετών εκπροσώπων να υπερασπίζονται το συμφέρον των δημοτών που τους εξέλεξαν  καταστρατηγώντας  το συνταγματικό δικαίωμα της αυτοδιοίκησης να αποφασίζει για όσα την αφορούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, συμπαρίσταται  στους Δημοτικούς Συμβούλους και στη Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου και ζητά:

  1. Την άμεση κατάργηση της διάταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 37 Ν. 4915/2022) που υποχρεώνει τους Δήμους για την εξάντληση κάθε ένδικου μέσου, και την εκχώρηση του δικαιώματος των ΟΤΑ να αποφασίζουν για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν σταθερές ανάγκες των Δήμων τους και την θεσμοθέτηση του δικαιώματος των Δημάρχων να γνωμοδοτούν για τα  θέματα κινητικότητας του προσωπικού των Δήμων
  2. Την ψήφιση μεταβατικής διάταξης που να νομιμοποιεί παρόμοιες αποφάσεις των ΟΤΑ και την  παύση οποιασδήποτε ενέργειας δίωξης για το υποτιθέμενο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος, και μάλιστα λόγω δόλου, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δήμαρχος  προφανώς ενήργησαν με μοναδικό κριτήριο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και το δημόσιο συμφέρον.
  3. Την λήψη όλων εκείνων των μέτρων για την κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες.»