Προς παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών σε τρεις Δήμους της Ανατ. Αττικής

Με Ερώτηση του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη, ο Βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γ. Βλάχος ζητάει να παραταθεί η προθεσμία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών έως 31/12/2021 για τις περιοχές, Σπάτα, Αρτέμιδα, Παιανία, Γλυκά Νερά & Γέρακα με το σκεπτικό “της αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την οριστικοποίηση των Κτηματολογικών εγγραφών.”

Η προτεινόμενη από τον κ. Γ. Βλάχο ρύθμιση η οποία, καλώς εχόντων, αναμένεται να ψηφιστεί την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020, είναι η ακόλουθη:

«4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) παρατείνεται κατά ένα έτος και η παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2021».