Πρόγραμμα διευρυμένων υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου

Με δεδομένο την συγκυρία της πανδημίας στην χώρα μας, ο Δήμος Κρωπίας αναπροσαρμόζει ως έκτακτο αναγκαστικό μέτρο τις κοινωνικές υπηρεσίες του και τις ενοποιεί με επιτελικό κέντρο ελέγχου της κοινωνικής βοήθειας το Κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών υπό την πολιτική εποπτεία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κας Ελένη Αδάμ.

Σκοπός είναι η άμεση ανάπτυξη διευρυμένων υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας στη βάση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

H έναρξη του προγράμματος ξεκίνησε την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020.

Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί σε πρώτη φάση τις ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές:

210 6026441 και 210 6621126, (ώρες 08:00πμ-14:00) e-mail: koin.ypir.dkropias@gmail.com www.koropi.gr.

Μπορούν να απευθύνονται οι ηλικιωμένοι και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου Κρωπίας που δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.

Το προσωπικό των υπηρεσιών αξιολογεί το αίτημα και συνδράμει, στην συνταγογράφηση, την αγορά φαρμάκων, τροφίμων, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, εξυπηρέτηση σε επείγουσες συνδιαλλαγές, κ.ά.

Ο Δήμος Κρωπίας προτρέπει τους πολίτες για λελογισμένη υποβολή αιτημάτων συνδρομής και εφόσον δεν έχουν καμία δυνατότητα οικογενειακής ή συγγενικής υποστήριξης.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Κρωπίας εξετάζει όλα τα εργαλεία που προβλέπουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την υποστήριξη των υπηρεσιών του.