Με εκ περιτροπής εργασία & εξ αποστάσεως το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου Παιανίας

Με απόφαση του Δημάρχου Παιανίας, Ισίδωρου Μάδη, επιβάλλεται η εκ περιτροπής εργασία εξ αποστάσεως στους υπαλλήλους του Δήμου που δεν κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 και ειδικότερα, χάριν της προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, της δημόσιας υγείας γενικότερα και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Η απόφαση ισχύει μέχρι και 3 Απριλίου 2020 και αφορά τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
δ. Αυτοτελούς Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
ε. Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
στ. Γραφείο Αντιδημάρχου για την υποστήριξη και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, με εναλλαγή του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση και πλήρες ωράριο, με αριθμό υπαλλήλων, καθορισμό καθηκόντων και προτεραιοτήτων όπως αυτά καθορίζονται από τους προϊσταμένους των παραπάνω Διευθύνσεων με τα σχετικά συνημμένα έγγραφα.

Εξαιρούνται του εν λόγω μέτρου οι παρακάτω υπηρεσίες και υπάλληλοι που ασφαλώς διατηρούν κάθε δικαίωμα σε άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων:

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς