Παραλήφθηκε η στατική μελέτη του Διοικητικού Κτιρίου Ανθούσας

Στην κατοχή της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παλλήνης βρίσκεται η στατική μελέτη κατασκευής του κτιρίου των Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών που πρόκειται να ανεγερθεί στο χώρο όπισθεν της Πλατείας Ηρώων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.

Το έργο είναι δρομολογημένο για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 και με την αποπεράτωσή του θα δημιουργηθεί μία ακόμη σημαντική υποδομή υποστήριξης των διοικητικών υπηρεσιών κατά βάση της Ανθούσας και κυρίως των πολιτιστικών δράσεων εκ μέρους των τοπικών συλλογικών φορέων και κατά συνέπεια του ευρύτερου Δήμου.

Το έργο είναι δρομολογημένο από διετίας και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με εξαγγελία προεκλογικού χαρακτήρα.

Παραπλεύρως η μακέτα της ανατολικής και δυτικής πρόσοψης του διοικητικο
ύ κτιρίου Ανθούσας και στη φωτογραφία το οικόπεδο επί του οποίου θα ανεγερθεί το κτίριο.