Η πρόταση της πολεοδομικής ανασυγκρότησης σε έκταση 7.900 στρ. στις περιοχές Ραφήνα & Μάτι

Την προέγκριση για το ειδικό πλαίσιο που αφορά στην πολεοδομική ανασυγκρότηση της πυρόπληκτης περιοχής σε Ραφήνα και Νέα Μάκρη υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ειρήνη Κλαμπατσέα.

Πρόκειται για έκταση περίπου 7.900 στρεμμάτων από τα συνολικά 12.700 στρέμματα που κάηκαν το περασμένο καλοκαίρι στην περιοχή, εκετινόμενη από την ακτογραμμή έως τη λεωφόρο Μαραθώνος και το όριο του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Πεντελικού όρους (1988) και η οποία δεν προτείνεται προς τροποποίηση.

Οταν εκπονηθεί, το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο θα προσδιορίσει τις περιοχές προς πολεοδόμηση και θα παρέμβει στοχευμένα για την ανασύνταξη ορισμένων οδών που είχαν προβληματικά «χαρακτηριστικά».

Στόχος είναι να επιλυθούν τα πολεοδομικά προβλήματα της περιοχής, δημιουργώντας ένα δίκτυο με ελεύθερους χώρους, να γίνει ορθολογική αναδιάρθρωσή του οδικού δικτύου και να διευκολυνθεί η πρόσβαση πεζών και ποδηλάτων σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης.

Ειδικότερα, η πληγείσα περιοχή πελεοδομείται ως περιοχή γενικής, αμιγούς και παραθεριστικής κατοικίας με προτεινόμενο συντελεστή δόμησης από 0,3 έως 0,5. Στα επόμενα στάδια θα οριστούν οι κοινόχρηστοι χώροι, και θα επιλύονται ζητήματα που αφορούν το ανεπαρκές οδικό δίκτυο με την ορθολογική αναδιάρθρωσή του ή την προσβασιμότητα στην ακτή.

Οι κατευθύνσεις για την πολεοδόμηση της Νέας Μάκρης

Σύμφωνα με το σχέδιο που προεγκρίθηκε στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,3 (και 0,4 σε περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα κεντρικών εξυπηρετήσεων). Ειδικότερα, στην περιοχή αναγνωρίζονται:

1. Περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα παραθεριστικής κατοικίας, όπως το Μάτι. Προτείνεται κατά κύριο λόγο η γενική κατηγορία χρήσης της αμιγούς κατοικίας σε συνδυασμό με περιορισμένους θύλακες γενικής κατοικίας (με εξαιρέσεις). Οι θύλακες αυτοί στοχεύουν να εξυπηρετήσουν κυρίως τις καθημερινές ανάγκες της παραθεριστικής κατοικίας και να καλύψουν τις ανάγκες για χρήσεις ήπιου τουρισμού-αναψυχής. Δίδεται η κατεύθυνση οι θύλακες αυτοί να είναι συγκεντρωμένοι χωρικά, να αποφευχθεί η διασπορά τους ή η γραμμική τους ανάπτυξη.

2.Περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα κεντρικών εξυπηρετήσεων: Πρόκειται για υφιστάμενες, περιορισμένης έκτασης περιοχές όπως πλησίον της Λεωφόρου Μαραθώνος, γύρω από τον Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας. Προτείνεται η χρήση γενικής κατοικίας (με εξαιρέσεις) στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των αναγκών κατοικίας και των όμορων και γειτονικών περιοχών παραθερισμού.

3.Περιοχές κατασκηνώσεων που συγκεντρώνονται, κυρίως στον Άγιο Ανδρέα.

4.Περιοχές ελεύθερων χώρων και αστικού πρασίνου. Πρόκειται για δάση, δασικές εκτάσεις, ζώνη παραλίας, ρέματα και παραρεμάτιες περιοχές και λοιπούς ελεύθερους χώρους.

Οι κατευθύνσεις για την πολεοδόμηση της Ραφήνας

Σύμφωνα με την προέγκριση του ειδικού χωρικού σχεδίου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4, εκτός από τις περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα κύριας κατοικίας όπου φτάνει το 0,5. Ειδικότερα, στη Ραφήνα αναγνωρίζονται:

1.Περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα παραθεριστικής κατοικίας, όπως το Κόκκινο Λιμανάκι. Προτείνεται κατά κύριο λόγο η γενική κατηγορία χρήσης της αμιγούς κατοικίας σε συνδυασμό με περιορισμένους θύλακες γενικής κατοικίας (με εξαιρέσεις).

Οι θύλακες αυτοί στοχεύουν να εξυπηρετήσουν κυρίως τις καθημερινές ανάγκες της παραθεριστικής κατοικίας και να καλύψουν τις ανάγκες για χρήσεις ήπιου τουρισμού-αναψυχής. Δίδεται η κατεύθυνση οι θύλακες αυτοί να είναι συγκεντρωμένοι χωρικά, να αποφευχθεί η διασπορά τους ή η γραμμική τους ανάπτυξη.

2.Περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα κύριας κατοικίας. Πρόκειται για την περιοχή πλησίον της Λεωφόρου Αλ. Φλέμινγκ (π.χ. περιοχή ή τμήμα της περιοχής Σκουφέικα).

Η συγκεκριμένη περιοχή εφάπτεται ή βρίσκεται κοντά σε κεντρικές περιοχές της Ραφήνας και μπορεί να επιβαρυνθεί με δόμηση που θα εξυπηρετήσει είτε ανάγκες επέκτασής της είτε κοινωνικές υποδομές.

Προτείνεται ο συνδυασμός χρήσεων αμιγούς κατοικίας και γενικής κατοικίας (με εξαιρέσεις).

Δίδεται η κατεύθυνση η γενική κατοικία να αναπτυχθεί πλησίον της Λεωφόρου Αλ. Φλέμινγκ. 3.

Περιοχές γεωργικής γης: Πρόκειται για περιοχές ανατολικά της Λεωφόρου Μαραθώνος και δυτικά των περιοχών παραθεριστικής και κύριας κατοικίας, όπου προτείνεται η αγροτική χρήση.

4.Περιοχές ελεύθερων χώρων και αστικού πράσινου. Πρόκειται για δάση, δασικές εκτάσεις, ζώνη παραλίας, ρέματα και παραρεμάτιες περιοχές και λοιπούς ελεύθερους χώρους.

Ο ακριβής προσδιορισμός των ορίων των ζωνών χρήσεων γης και των συντελεστών δόμησης θα γίνει κατά τη μελέτη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

Τα όρια της περιοχής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι τα εξής:

– Ανατολικά: ακτογραμμή.

– Νότια: (από ανατολικά προς δυτικά) οδοί Παύλου Μελά-Δημοκρατίας-Αλ.Φλέμινγκ-Κωστή Παλαμά.

– Δυτικά: Λεωφόρος Μαραθώνος και το ανατολικό όριο του Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού Όρους, «Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών» (Δ’ 755/1988).

Το συγκεκριμένο όριο συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Νέου Βουτζά (Δ’ 59/1969).

Βόρεια: (από δυτικά προς ανατολικά) οδοί Μιλτιάδου-Αεροπορίας-Ευκαλύπτων-Καποδιστρίου-Ποσειδώνος-Αεροπορίας.