Ποσόν 37.708 € θα διαθέσει ο Δήμος Παλλήνης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε Ανθούσα, Γέρακα & Παλλήνη

Το ποσό των 37.708 € πρόκειται να διαθέσει ο Δήμος Παλλήνης για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου για το διάστημα 13 Δεκεμβρίου 2019 έως και 7 Ιανουαρίου 2020.

Στην εν λόγω δαπάνη, περιλαμβάνονται, η ενοικίαση περιπτέρων, παιχνιδιών, Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, ο φωτισμός και η ηχητική κάλυψη.
Ειδικότερα:
Για τις εκδηλώσεις στην πλατεία Μακεδονίας Γέρακα θα καταβληθεί το ποσόν των 27.106 €
Για τις εκδηλώσεις στο πάρκο Ελευθερίας Παλλήνης το ποσόν των 9.386 €
και για τις εκδηλώσεις στην πλατεία Ηρώων Ανθούσας, το ποσόν των 1.215 €

Η έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Παλλήνης είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 στην Πλατεία Ελευθερίας στην Παλλήνη, ώρα 16:30