Αύριο ο καθαρισμός του πάρκου της Παλλήνης “Πεδίο Άρεως” με πρωτοβουλία του Δήμου Παλλήνης

Το εγκαταλειμμένο και ξεχασμένο από πολλών ετών ως και σήμερα πάρκο “Πεδίο Άρεως”, επέλεξε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης ως έμπρακτη συμμετοχή της στην παγκόσμια δράση εθελοντισμού υπό τον τίτλο “LET’S DO IT GREECE” (…. ας το κάνουμε στην Ελλάδα)

Ειδικότερα: ο Δήμος Παλλήνης καλεί τους πολίτες και όλους τους συλλογικούς φορείς να συμμετάσχουν αύριο, Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 9.00 π.μ. στο έργο καθαρισμού της συγκεκριμένης κοινόχρηστης περιοχής, η οποία, κατά ομολογία περιβαλλοντικών οργανώσεων και ατόμων με εξειδικευμένη γνώση, χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες κοιτίδες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.