Απεριόριστες δόσεις για οφειλέτες έως & 10.000 € & χωρίς ελάχιστο όριο καταβολής οι οφειλές προς το Δημόσιο

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι οφειλέτες προς το Δημόσιο (Εφορίες-Ταμεία) χρηματικών ποσών 5.000 έως και 10.000 ευρώ θα αποπληρώσουν την οφειλή ανάλογα με τις δυνατότητές τους, χωρίς ελάχιστο όριο καταβολής.

Οι οφείλοντες ποσά άνω των 10.000 € θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις τμηματικές καταβολές, ενώ, όσοι οφείλουν περισσότερα από 50.000, ευρώ θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις μόνο με υπογραφή λογιστή και συνεγγυητές.

Για τους οφειλέτες άνω των 300.000 ευρώ θα υπάρχει υποχρέωση να προσκομίζουν και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Στη νέα ρύθμιση προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής. Οι μειώσεις θα αρχίζουν από 20%, για όσους καταβάλλουν τα χρέη σε 48 δόσεις, και θα κλιμακώνονται έως και 50% για όσους πληρώσουν τα χρέη τους σε μια δόση.