Παρατείνεται ο χρόνος παράδοσης της εγκατάστασης νέου τάπητα στο δημοτικό γήπεδο Ραφήνας

Δημοτικό γήπεδο Ραφήνας

Συνεδρίασε την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το οποίο μεταξύ των άλλων ενέκρινε τροποποίηση – παράταση για το έργο με τίτλο: «Αποξήλωση παλαιού τάπητα και εγκατάσταση νέου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας Π. Σκούφος».

Με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής, Πέτρου Φιλίππου και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, παρατάθηκε η παράδοση του έργου “αποξήλωσης του παλαιού τάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας Π. Σκούφος και εγκατάστασης νέου συνθετικού τάπητα.”
Συγκεκριμένα:
Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου με πρόσφατο έγγραφό του προς τον Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, ζήτησε παράταση της χρονικής ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, αφενός μεν επειδή το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με συμβατική ημερομηνία περαίωσης 12/06/2019, αφετέρου δε, επειδή είναι επιβεβλημένο να καλυφθεί το 15άμηνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο, καθώς και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής του.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 € και αφορά στην αποξήλωση του παλαιού συνθετικού τάπητα, την προεργασία με τη διαμόρφωση και ισοπέδωση της βάσεως για την απορροή των υδάτων και την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και δημοπρατήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Στις 08/03/2019 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό στο πλαίσιο της από 24ης/05/2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου με χρονική διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες και με ημερομηνία λήξης την 24η/05/2019.