Νέος αιφνιδιασμός του Δημάρχου Παλλήνης! Ζήτησε την υπερψήφιση σύμβασης για τα απορρίμματα σε συνεδρίαση από … τηλεφώνου!

Αιφνιδίασε για μια ακόμη φορά η Δημοτική Αρχή του κ. Θανάση Ζούτσου! Σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και με διαδικασία “δια περιφοράς”¨(μέσω …..τηλεφώνου) ζήτησε την υπερψήφιση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ (Φορέας για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική) και του Δήμου Παλλήνης για την ανάληψη δράσεων χωριστής διαλογής διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων. 

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι το περιεχόμενο της Σύμβασης έγινε γνωστό στην Οικονομική Επιτροπή δύο ώρες πριν την από τηλεφώνου συνεδρίαση της!  

Η Προγραμματική Σύμβαση, τελικά, ψηφίστηκε, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των μελών της Ο.Ε. τελεί υπό τον έλεγχο του Δημάρχου Παλλήνης και όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν Δημ. Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης “έχει καταλυθεί κάθε έννοια δημοκρατίας, διαλόγου και σεβασμού στην θεσμοθετημένη λειτουργία των Επιτροπών αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.”

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης στο νέο αιφνιδιασμό της ήταν έντονη και είναι χαρακτηριστική η δήλωση της επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, κ. Ειρήνης Κουνενάκη.

Δείτε το περιεχόμενο της δήλωσης

Ειρήνη Κουνενάκη, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, “ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας”

“Κληθήκαμε σήμερα να εγκρίνουμε στην Οικονομική Επιτροπή, σε έκτακτη συνεδρίαση και με δια περιφοράς διαδικασία Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ (Φορέας για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική) και του Δήμου Παλλήνης υπό τον τίτλο «δράσεις χωριστής διαλογής διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων».

Πρόκειται για ένα θέμα παλιό και γνώριμο, αφού και στην Οικονομική Επιτροπή είχε εισαχθεί και δεν λήφθηκε απόφαση αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες προγραμματικές συμβάσεις και παρ´ όλο το ιστορικό αυτό, σήμερα μας κοινοποιήθηκε «ως έκτακτο» και μάλιστα «δια περιφοράς.» (Δηλαδή από τηλεφώνου….!)

Μια προγραμματική σύμβαση που δεσμεύει τον Δήμο Παλληνης για μια δεκαετία και με δυνατότητα παράτασης, χωρίς συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την προμήθεια του εξοπλισμού και χωρίς να έχει εγκριθεί το επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με ασαφείς αναφορές ως προς το που θα βρεθούν οι πόροι για να χρηματοδοτηθεί η προμήθεια του εξοπλισμού.

Νιώθοντας την ευθύνη λογοδοσίας μου προς τους συμπολίτες μου, οφείλω να πω ότι ΔΙΑΦΩΝΗΣΑ τόσο με τον έκτακτο χαρακτήρα της συνεδρίασης και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα με «φορτίο» πολλών εκατομμυρίων ευρώ, όσο και για την ουσία του θέματος, δίχως να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση του Δ.Σ.

Γιατί τόση βιασύνη κύριε Δήμαρχε;
(Ρητορικό το ερώτημα! Ο …… μονάρχης της Παλλήνης δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα!)