Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης από το Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Παλλήνης

Συνδρομή ψυχοκοινωνικής στήριξης, ως συμπληρωματική υπηρεσία θα παρέχεται εφεξής από το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης. 

Πρόκειται για συμβουλευτική στήριξη σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους και οικογένειας και θα παρέχεται από την εθελόντρια Κοινωνιολόγο, κ. Σπηλιοπούλου Σπυριδούλα κάθε Τετάρτη από τις 18:00 έως τις 20:00.

Της συνάντησης, πρέπει να προηγείται συνεννόηση με την γραμματεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, στον αριθμό τηλεφώνου, 210 6032012, από τις 10:00 έως τις 22:00 καθημερινά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Δήμου Παλλήνης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ανάλογα την ιδιαιτερότητα του αιτήματος, θα διασυνδέονται με τις αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Παλλήνης.