Παραλήφθηκαν από τη Δημοτική Αρχή, οι μελέτες ανάπλασης της πλατ. Μακεδονίας στο Γέρακα και της κατασκευής διοικητικού κτιρίου στην Ανθούσα

Παραδόθηκαν στο Δήμο Παλλήνης πέντε μελέτες για δύο σημαντικά έργα που είναι δρομολογημένα για την επόμενη δημοτική περίοδο. Οι τρεις μελέτες αφορούν την ανάπλαση της πλατείας Μακεδονίας της δημοτικής ενότητας Γέρακα και οι άλλες δύο, την κατασκευή του κτιρίου των Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά την πλατεία Μακεδονίας, παραλήφθηκαν από τη Δημοτική Αρχή:
1. Η μελέτη ανάπλασης και βιοκλιματικής αναβάθμισης της πλατείας
2. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
3. Η φυτοτεχνική μελέτη
Για το έργο του διοικητικού κτιρίου στην Ανθούσα, παραλήφθηκαν:
1. Η στατική μελέτη του κτιρίου των Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.
2. Η φυτοτεχνική μελέτη

Υπενθυμίζεται ότι το έργο ανάπλασης της πλατείας Μακεδονίας -από κοινού με άλλα έργα στην Παλλήνη, την Ανθούσα και το Γέρακα- είχε συμπεριληφθεί στις δημόσιες διαβουλεύσεις του Ιουλίου 2013 και μάλιστα είχε ζητηθεί εκ μέρους της δημοτικής αρχής να υποβάλλουν οι δημότες τις δικές τους προτάσεις επί του προτεινόμενου σχεδιασμού του. Στην πρόσκληση της δημοτικής αρχής ανταποκρίθηκε σημαντικός αριθμός δημοτών και ορισμένες από τις προτάσεις-υποδείξεις είχαν κοινοποιηθεί και δημοσιευθεί στον “Νεολόγο”.