Ως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα η πληρωμή του Φ.Π.Α.

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, ορίζεται ότι, η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. είτε είναι χρεωστική, είτε πιστωτική, είτε μηδενική θα υποβάλλεται, πλέον, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα.Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 1ου τριμήνου για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και μηνός Μαρτίου για όσους τηρούν διπλογραφικά, μετατίθεται στην τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου, δηλαδή την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014.