Γιατί θα αργήσουμε να μάθουμε τα ακριβή αποτελέσματα σταυροδότησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων

Με ιδιαίτερες δυσκολίες οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις Δημοτικές Εκλογές προσπαθούν να αθροίσουν τους σταυρούς των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων τους και να καταλήξουν σε οριστικό και αξιόπιστο αποτέλεσμα ως προς την διαμόρφωση της τελικής κατάταξης τους.

Το πρόβλημα έχει χρόνια ρίζα και επειδή η σύνθεσή του απασχολεί όλους τους εμπλεκόμενους συνήθως μία φορά στα τέσσερα χρόνια, την επομένη της επίλυσής του ξεχνιέται μέχρι που να έρθει η ώρα για την εκ νέου αντιμετώπισή του.

Και να που προχθές, Κυριακή, το πρόβλημα ξαναεμφανίστηκε.

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος του εκλογικού τμήματος παραδίδει αργά το βράδυ ή και αργά μεσάνυχτα στο Δήμο Παλλήνης αντίγραφο του πρακτικού των εκλογών που έγιναν στο τμήμα του και αποχωρεί, με την υποχρέωση να παραδώσει την επόμενη ημέρα στο Πρωτοδικείο Αθήνας το πρωτότυπο του πρακτικού μαζί με τον σφραγισμένο σάκο με τα ψηφοδέλτια.

Συμβαίνει, όμως –σύμφωνα με την οδηγία εκτέλεσης των καθηκόντων του- να παραδίδει στο Δήμο το τρίτο αντίγραφο του πρακτικού το οποίο παράχθηκε με την υποστήριξη «καρμπόν»! –στο λεξικό ερμηνεύεται ως «ειδικό χαρτί αλειμμένο με μελάνι»-. Δηλαδή μιας μεθόδου που ήταν διαδεδομένη στην εποχή που υπήρχαν οι γραφομηχανές και πριν ανακαλυφθούν οι υπολογιστές!

Έτσι, παρατηρείται το συχνό φαινόμενο, επειδή ο στυλογράφος δεν «πιέστηκε» στον πρέποντα βαθμό, τα αντίγραφα των σελίδων του πρακτικού να μην είναι ευκρινή και τα ψηφία, δηλαδή ο αριθμός της σταυροδότησης να μη διαβάζεται και σε πολλές περιπτώσεις να μη μπορείς ούτε να τον …υποπτευθείς!

Τρία αντίγραφα πρακτικών να εμφανίσουν αυτό το πρόβλημα, το άθροισμα των σταυρών των υποψηφίων μετατρέπεται σε …σταυρόλεξο και ουσιαστικά όλο το πρακτικό του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος απαξιώνεται με αποτέλεσμα να μην εξάγεται έγκυρο συνολικό αποτέλεσμα.

Το φαινόμενο των μη ευκρινών πρακτικών εμφανίστηκε και στις εκλογές αυτές με συνέπεια πολλά ψηφία να είναι ακατάληπτα και να μην επιτρέπουν αξιόπιστο άθροισμα.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν όλα τα αντίγραφα των πρακτικών είναι «καθαρά» και αναγνώσιμα, αυτά δεν συνιστούν από μόνα τους ανάδειξη έγκυρου εκλογικού αποτελέσματος. Η εγκυρότητα χαρακτηρίζει μόνο τις ανακηρύξεις που γίνονται από το Πρωτοδικείο και βάσει αυτών των ανακηρύξεων ο κάθε Δήμος ανακοινώνει τους πίνακες των εκλεγμένων και συγκροτείται το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ανακήρυξη, όπως κάθε δημόσιο έγγραφο, συνοδεύεται από σφραγίδες και υπογραφές της αρχής που την συνέταξε.

Όμως, επειδή η ανακήρυξη γίνεται περίπου μία εβδομάδα ή και μετά 10 ημέρες από την τέλεση των Δημοτικών Εκλογών –στην περίπτωση του Δήμου Παλλήνης μετά την επαναληπτική εκλογή της Κυριακής 25 Μαΐου 2014- ως τότε, ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων δεν θα γνωρίζει το ακριβές σύνολο της σταυροδότησής του.

Αναφορικά με τα πρακτικά των εκλογών της περασμένης Κυριακής στο Δήμο Παλλήνης: συνθέτουν ένα όγκο περίπου 600 σελίδων, πολλές από τις οποίες εξ αιτίας του «καρμπόν είναι ακατάληπτες και το μόνο που μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος είναι να ζητήσει να διαβάσει τις περίπου 600 σελίδες και σημειώνοντας σε ένα πρόχειρο χαρτί τους σταυρούς από 68 εκλογικά τμήματα, να φτάσει στο τελικό άθροισμα. Βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι οι αριθμοί είναι εμφανείς και όχι …αφανείς.

Σε ότι αφορά την εναλλακτική μέθοδο συγκέντρωσης της σταυροδότησης των υποψηφίων από τους εκλογικούς αντιπροσώπους του κάθε συνδυασμού, ναι, μεν, συνιστούν μια κάποια λύση, δεν διασφαλίζουν όμως ούτε εγκυρότητα και συχνά, ούτε πληρότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις νοιάζονται μόνο για τους σταυρούς του υποψηφίου συμβούλου που τον συνέστησε στον συνδυασμό ως «εκλογικό αντιπρόσωπο» και στην συνέχεια ή αποχωρούν ή πλημμελώς ενδιαφέρονται για τα ….υπόλοιπα.

Ο «Ν» θα μεταφέρει στις σελίδες της έντυπης έκδοσής του ονόματα εκλεγμένων και μη, με βάση τις ενδείξεις που προκύπτουν από τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών καθώς και από τα συγκεντρωθέντα εκ μέρους των εκλογικών αντιπροσώπων των συνδυασμών αποτελέσματα, με την επισήμανση ότι δεν τεκμηριώνουν πληρότητα και εγκυρότητα.