Φούρεζι Γλ. Νερών: προς υλοποίηση η τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στα Ο.Τ. 204, 192, 203, 203α,

Με απόφαση των τεσσάρων -σε σύνολο επτά- παρευρεθέντων μελών στην  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (28 Φεβρουαρίου 2020) έγινε αποδεκτή η τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ.204, 192, 203 και 203α, της Π.Ε. ΦΟΥΡΕΖΙ Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας από την Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.   

Η απόφαση θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου για λήψη οριστικής έγκρισης και ευχής έργον η ουσία της να μη «συνθλιβεί»  στα εκατέρωθεν πείσματα και στις «κατά συρροή» αρνήσεις από συμβούλους της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη και δεύτερης οδού κίνησης των οχημάτων για την ασφαλή κυκλοφοριακή σύνδεση και διέξοδο τόσο από τα Εκπαιδευτήρια, όσο και από τους πευκόφυτους Κοινόχρηστους Χώρους.

Ειδικότερα, αναφέρεται στο σκεπτικό:

Από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αλλά και από το τοπογραφικό με ημερομηνία 19-4-2019 του τοπογράφου μηχανικού Κανάρη Δημητρίου που υποβλήθηκε, διαπιστώνεται ότι κατά μήκος του βορειοανατολικού ορίου της ιδιοκτησίας και εντός του εγκεκριμένου πεζόδρομου, (σημεία Α, Β, Γ) έχουν κατασκευασθεί αντηρίδες στήριξης του υπάρχοντος τοιχίου της ιδιοκτησίας.

Επειδή οι κατασκευές αυτές είναι αδύνατο να καταργηθούν ή μετακινηθούν, θα πρέπει να τροποποιηθεί η Ρυμοτομική Γραμμή και να ακολουθήσει το όριο των κατασκευών αυτών (κόκκινη συνεχής γραμμή) και να μετατοπισθεί ο πεζόδρομος πέραν της νέας ρυμοτομικής με πλάτος 3,00 μ.

Αντίστοιχα, προς εξασφάλιση του ισοζυγίου του Κ.Χ. θα πρέπει να αποδοθεί από την ιδιοκτησία η ανάλογη έκταση, μετά από υπόδειξή τους.

Προτείνουμε στο τμήμα αριστερά της εισόδου από την οδό Ελ. Βενιζέλου 

  1. Όσον αφορά στην μετακίνηση του πεζόδρομου στο νοτιοδυτικό όριο (σημεία Δ-ΕΖ-Η), θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, αντίθετα επειδή μεταξύ Κ.Χ. και Ο.Τ. 204 θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένος δρόμος άρα πρέπει να διατηρηθεί περιμετρικά όλης της ιδιοκτησίας με μειωμένο πλάτος.
  2. Στην αιτούμενη διάνοιξη νέου δρόμου εντός του Κ.Χ. 192, δυτικά του σχολικού συγκροτήματος, θεωρούμε ότι η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση και διέξοδο προς την οδό Γρηγ. Αυξεντίου, μπορεί να γίνει από τον προβλεπόμενο εγκεκριμένο πεζόδρομο (κόκκινη διακεκομμένη) με αύξηση όμως του πλάτους του κατά 3,00 μέτρα (από 4,00μ. να γίνει 7,00μ.) και μετά την βόρεια είσοδο του συγκροτήματος να ακολουθήσει την προτεινόμενη πρόταση.
  3. Επειδή ότι ο εγκεκριμένος χώρος στάθμευσης Ο.Τ. 203Α κατά το μεγαλύτερο τμήμα του είναι πευκόφυτος και έχει έντονη κλίση ενώ το απέναντι τμήμα του Κ.Χ. 192 είναι ήδη τσιμεντοστρωμένο – ασφαλτοστρωμένο και με λίγα πεύκα.

Προτείνουμε την διαίρεση του χώρου στάθμευσης σε δύο τμήματα εκατέρωθεν της οδού Ελ. Βενιζέλου και πριν την δυτική είσοδο των σχολείων, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει στο σύνολο ως τέτοιος χώρος, με την όσο το δυνατόν λιγότερη παρέμβαση στο φυσικό τοπίο.»