Εκλογοαπολογιστική συνέλευση στον ΦΕΣ “Η Κάντζα” και μεταξύ των προς συζήτηση θεμάτων η σύνδεση της περιοχής με το ΚΕΛ Παιανίας!

Τακτική γενική συνέλευση απολογιστικού χαρακτήρα και διενέργειας εκλογών στον Φυσιολατρικό Εξωραϊστικό Σύλλογο (Φ.Ε.Σ.) “Η Κάντζα” την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 στα γραφεία του Συλλογικού φορέα επί της πλατείας Καλλιθέας, οδός Γαλαξία.

Στην σχετική προκήρυξη περιέχονται επτά θέματα. Συγκεκριμένα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού προηγούμενης χρήσης 2013
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού νέας χρήσης 2014
  4. Εισήγηση ΔΣ για τα προβλήματα της πόλης μας
  5. Εξέταση δυνατότητας σύνδεσης της Κάντζας με το ΚΕΛ Παιανίας
  6. Παρουσίαση Υποψηφίων
  7. Εκλογές

Των εργασιών θα προηγηθεί η κοπή της παραδοσιακής πίτας.

Εντύπωση και αιφνιδιασμό προκαλεί το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί “εξέτασης δυνατότητας σύνδεσης της Κάντζας με τις ήδη εξελισσόμενες εργασίες κατασκευής του Κ.Ε.Λ. Παιανίας” δεδομένου ότι εγείρεται ένα ζήτημα που για να ανοίξει το οποιοδήποτε “παράθυρο” διερεύνησής του, απαιτούνται τροποποιήσεις προεδρικού διατάγματος, νόμων , επί μέρους διατάξεων και κυρίως τεχνικών μελετών με την συνακόλουθη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεωνη ολοκλήρωσή της απαιτεί τουλάχιστον ένα 12μηνο- και άλλες επί μέρους εργασίες.

Μία τέτοια εξέλιξη προϋποθέτει εκτός των παραπάνω και τη βούληση του Δήμου Παιανίας, δεδομένου δε, ότι ότι ο κύκλος των προαπαιτούμενων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος και περίπλοκος, φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο για τη δημοτική αρχή να εκχωρήσει τόσο χρόνο όταν το ΚΕΛ Παιανίας ήδη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. του ιστορικού αυτού συλλογικού φορέα είναι ο κ. Γιάννης Τιλκιτζής στη θητεία του οποίου, αναπτύχθηκαν δράσεις αξιόλογου επιπέδου και διεκδικήθηκαν από τη δημοτική αρχή του Δήμου Παλλήνης αρκετές παρεμβάσεις κατά το πλείστον εξωραϊστικού χαρακτήρα.