Εξαιρούνται ΦΠΑ oi δωρεές τροφίμων & ρούχων σε δομές αλληλεγγύης

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας προβλέπεται η μη καταβολή ΦΠΑ για την δωρεάν διάθεση τροφίμων, ρούχων και φαρμάκων σε δομές αλληλεγγύης.

Ειδικότερα προβλέπεται: στις πράξεις που εξαιρούνται και δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ προστίθεται η δωρεάν διάθεση τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων και άλλων αγαθών (πλην αυτών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό.