Στελεχώθηκε η Επιτροπή συντονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παλλήνης

Με απόφαση του Δημάρχου Δήμου Παλλήνης κ. Αθαν. Ζούτσου και σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Κανονισμού του Κοινωνικού Φαρμακείου περί “Οργάνωσης & Λειτουργίας”, η επιτροπή που συντονίζει τη λειτουργία του, απαρτίζεται από τα ακόλουθα στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Παλλήνης.

  1. Κάζου Γιαννούλα, προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
  2. Μαντούδη Αικατερίνη, προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού με αναπληρώτρια την Γκίκα Φωτεινή
  3. Τασιοπούλου Θεοδώρα, με αναπληρώτρια την Παπαθανασίου Ανθή, υπάλληλοι του Τμήματος Προαγωγής Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας.

Την πολιτική ευθύνη και επιστασία της εν λόγω διεύθυνσης έχει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ειρήνη Κουνενάκη

________________________________

Στη φωτογραφία απεικονίζεται όψη του καλά οργανωμένου Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Παλλήνης από το οποίο και υποστηρίζεται δωρεάν, μεγάλος αριθμός πολιτών από τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες της τοπικής κοινωνίας.