Επισκευαστικές εργασίες στον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό & στο Κλειστό Γυμναστήριο της δημοτικής ενότητας Παλλήνης

Επισκευαστικές εργασίες και ενίσχυση των μονώσεων στον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό της δημοτικής ενότητας Παλλήνης και του Κλειστού Γυμναστηρίου της ίδιας ενότητας, ξεκινάνε εντός των προσεχών ημερών σε υλοποίηση απόφασης (ανάθεση) του Δημάρχου κ. Αθ. Ζούτσου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 23.026 € και η σχετική μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης.