Ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ωρωπού

Υπεγράφη η απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» της Πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ωρωπού» από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού, του Δημάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη και του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δημήτρη Δρόση, συνολικού προϋπολογισμού 894.169,00 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν το 1ο Δημοτικό Σχολείο και το 1o Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Αυλώνα και γίνονται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» του Ε.Π. «Αττική».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ ηεπιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 360 χιλιάδες ευρώ.

Στα κτίρια που στεγάζονται τα ανωτέρω σχολεία, οι εργασίες αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου (μόνωση, θερμοπρόσοψη, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων), όσο και στις εγκαταστάσεις (κεντρική θέρμανση, φωτισμός).

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αυγερινός, η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει σταθερά τους Δήμους στην υλοποίηση σημαντικών έργων βελτίωσης των υποδομών τους, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις υπέρ της «πράσινης» ανάπτυξης και συμβάλλοντας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση.