Εκλέγεται (;) σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης ο «Συμπαραστάτης του Δημότη»

Το άτομο που θα υπηρετήσει το θεσμοθετημένο αξίωμα του «Συμπαραστάτη του Δημότη» καλείται να επιλέξει σε μυστική ψηφοφορία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης στην σημερινή συνεδρίασή του.

Η εκλογή του «Συμπαραστάτη» απαιτεί την συναίνεση των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου –22 Δημοτικοί Σύμβουλοι- και η προϋπόθεση αυτή απαιτεί ευρύτερη σύγκλιση δεδομένου, ότι τόσο η παράταξη της πλειοψηφίας όσο και οι αντίστοιχες της αντιπολίτευσης δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό Συμβούλων στο ενδεχόμενο που επιλέξουν να υποστηρίξουν παραταξιακή υποψηφιότητα.

Σημειώνεται ότι αν δεν επιτευχθεί σήμερα η ανάδειξη του «Συμπαραστάτη του Δημότη» η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται είτε στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε σε μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια όμως πλειοψηφία.

Ασφαλείς πληροφορίες φέρουν τους επικεφαλής των παρατάξεων της πλειοψηφίας και της μείζονος αντιπολίτευσης να έχουν καταλήξει στα πρόσωπα που θα υποδείξουν για το αξίωμα του «Συμπαραστάτη του Δημότη».

Αναφορικά με το «περιεχόμενο» της θεσμική θέσης:

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής που δέχεται τις καταγγελίες και συμβουλεύει τα δύο μέρη, υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους.

Δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, αλλά αναζητά τον κοινό τόπο, στον οποίο η λογική τεκμηρίωση μπορεί να πετύχει την γεφύρωση της διάστασης.

Χωρίς να ακυρώνει την δυνατότητα της δικαστικής επίλυσης των διαφορών, ο νέος θεσμός παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή και δωρεάν παρεχόμενη υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής και σε ότι αφορά την μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται, δεν υπερβαίνει το ποσόν των 520 €. (χωρίς τις κρατήσεις)