Τα στοιχεία των 276 τοποθετούμενων παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ, διακόσια εβδομήντα έξη (276) παιδιά εντάσσονται στις κοινωνικές δομές του Δήμου Παλλήνης για την περίοδο λειτουργίας 2013-2014, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγράμματος υπό τον τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής.”
Οι ωφελούμενες γυναίκες –τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες που ακολουθούν- πρέπει να μεριμνήσουν για την εγγραφή των παιδιών τους ως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 προσερχόμενες στην κοινωνική δομή που ορίζεται από τον πίνακα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τη δέσμευσή της να διαθέσει πρόσθετους πόρους προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των τοποθετούμενων παιδιών στις κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α., σημαντικός αριθμός από τα 55 παιδιά του πίνακα επιλαχόντων για τις δομές του Δήμου Παλλήνης, ενδέχεται να απορροφηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Συμβουλευθείτε τους πίνακες που δημοσιεύει ο “Ν”.

Τέλος