Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει το Δ.Σ. Παλλήνης την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου

Με εννέα εγγεγραμμένα προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης, – Δημοτικό Κατάστημα, Ιθάκης 12, Γέρακας- την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012, με πρόσκληση του Προέδρου του κ. Άγγελου Λιακόπουλου. Στα προς συζήτηση θέματα περιλαμβάνονται αναμορφώσεις του Τεχνικού Προγράμματος 2012 και του Προϋπολογισμού 2012 – ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια προ περίπου δέκα ημερών και από την ημέρα «παραλαβής του» ο Δήμος μπορεί να διαχειρίζεται τα του λογιστικού του ….οίκου- καθώς και η έγκριση προς τον Δήμαρχο κ. Αθαν. Ζούτσο, να χειριστεί με απ΄ευθείας ανάθεση την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Παλλήνης.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αναδειχθεί σχεδόν για όλους τους Δήμους σε μεγάλο «βραχνά», δεδομένου ότι τα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στους χρόνους που οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

(Συνήθως, λίγους μήνες μετά την έκδοση του τιμολογίου) Αυτό συνεπάγεται έλλειψη ενδιαφέροντος από μέρους των πρατηριούχων και κατ΄ακολουθία …. έλλειψη καυσίμων προς ό,τι κινείται ή θερμαίνεται στα πλαίσια ευθύνης του Δήμου! Στην προκειμένη περίπτωση, καλείται ο Δήμαρχος να ….πείσει κάποιον από τους πρατηριούχους να ….συμβληθεί με το Δήμο και κατ΄ανάγκη να δεσμευθεί ότι ο χρόνος εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων θα είναι σύντομος……)

Στα προς λήψη απόφασης θέματα, υπάρχει και η έγκριση αποπληρωμής εργασιών του Δικτύου Ακαθάρτων Υδάτων Γειτονιάς Σταυρού και της κατασκευής συνδέσεων με τα ακίνητα.

Λίγα λόγια για το συγκεκριμένο έργο:

Περιλαμβάνει την κατασκευή τμήματος του συλλεκτήρα, που διέρχεται από την οδό Επαμεινώνδα του Δήμου Αγ.Παρασκευής, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την ΕΥΔΑΠ, και την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων της γειτονιάς ΣΤΑΥΡΟΥ, το οποίο κατασκευάστηκε σε εφαρμογή της 03/2005 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γέρακα. Μετά την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του συλλεκτήρα κατά μήκος της οδού Επαμεινώνδα, παρατηρήθηκαν σταδιακά, κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, καθιζήσεις του σκάμματος, σε τέτοιο βαθμό, που απαίτησαν την επανακατασκευή του στο μεγαλύτερο τμήμα του, ώστε να λειτουργούν αποστραγγιστικά. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε ότι αιτία της καταστροφής του σκάμματος ήταν οι διαρροές από ρηγματωμένο γειτονικό αγωγό αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, ο οποίος βρισκότανε σε παράπλευρο σκάμμα και είχε προκαλέσει σημαντικά φαινόμενα υποσκαφής του υπεδάφους και ο οποίος έπρεπε να αποκατασταθεί από τον ανάδοχο του έργου. Αυτές είναι οι εργασίες που πρέπει να πληρωθούν και οι οποίες προϋποθέτουν τη λήψη απόφασης.

Στην ημερήσια διάταξη, είναι και το θέμα της οικονομικής συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» από το οποίο ο Δήμος Παλλήνης έχει εξασφαλίσει ποσόν περίπου 700.000 ευρώ.

Tο 1ο και 3ο Δημοτικό Παλλήνης είναι τα Σχολεία που επωφελούνται από την ένταξη του Δήμου Παλλήνης στο «Πρόγραμμα Εξοικονομώ», σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η πρόταση του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθαν. Ζούτσου να απομακρυνθεί η κεραία κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE από το κτήριο της οδού Ημαθείας 10 στο Γέρακα. Περισσότερα για το προς συζήτηση αυτό θέμα στην ανάρτηση της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου 2012.

Ακολουθούν οι τίτλοι των θεμάτων που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Παλλήνης.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παλλήνης

3. Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παλλήνης, έτους 2012.

4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ – ΟΜΑΔΑ Β/2008», αρ. μελ. 10/2008 (Δ.Ε. Γέρακα).

5. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Α’ φάση – Έτους 2008», αρ.μελ.232/2008, (Δ.Ε. Ανθούσας) η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 127/2009 μελέτη του έργου.

6. Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», στα πλαίσια λειτουργικών αναγκών.

7. Δέσμευση και εγγραφή στον προϋπολογισμό Δήμου Παλλήνης έτους 2012 της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ».

8. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών».

9. Απομάκρυνση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.