Οι αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής /19 Νοεμβρ. 2015

Απομαγνητοφωνήθηκαν και δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης -19ης Νοεμβρίου 2015- του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής.

Οι αποφάσεις

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: «Μισθοδοσία υπαλλήλων αιρετών Περιφερειών»: το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Ελ. Τασούλη ψηφίστηκε ομόφωνα
  2. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020: το θέμα που εισηγήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π. Τουτουντζή και Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψήφια
  3. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ύψους 2.000.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επιχορήγηση φορέων παιδικής προστασίας από ίδιους πόρους και δημοσιοποίηση ανοιχτής πρόσκλησης: το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Αικ. Θανοπούλου εγκρίθηκε ομόφωνα
  4. Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής και δαπάνης ποσού 80.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο υπό σύσταση Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, στην Π.Ε. Πειραιά: το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Αικ. Θανοπούλου εγκρίθηκε ομόφωνα
  5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%): το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Π. Φιλίππου εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς τα πρόσωπα της κοινής επιτροπής παρακολούθησης
  6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έγκριση Π.Ο. του υφιστάμενου χυτηρίου σκραπ μολύβδου, αλουμινίου, χαλκού και ορειχάλκου της εταιρείας «Χρήστος Παπουτσής & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατόπιν μετεγκατάστασής του σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτίριο στη θέση: ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΙΑ και ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ στα Μέγαρα Αττικής: το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
  7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα – vegetable oil, ισχύος < 1MW, της εταιρείας “Π&Α ΚΑΡΕΛΙ8ΤΗΣ Ο.Ε.” στη θέση “ΣΑΜΑΡΘΙ – ΑΙΜΑΤΟΡΙΖΑ, ΛΕ8Φ. ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ” στον Δήμο ΣΑΡ8ΝΙΚΟΥ, Περιφέρειας Αττικής»: το θέμα αποσύρθηκε
  8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 305/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί προσωρινής μεταφοράς λαϊκής αγοράς Νέα Πέραμος (Δήμος Μεγαρέων), ημέρα Παρασκευή της Ζ’ Αττικής, λόγω έργων του Δήμου Μεγαρέων: το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στ. Κοροβέσης εγκρίθηκε ομόφωνα
  9. Έγκριση 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2015: το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
  10. Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2015: το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία