Τα δικαιώματα του από την αξιοποίηση του πρ. αεροδρομίου Ελληνικού θα διεκδικήσει ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 8.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάτων.

Σύμφωνα με την αναγγελθείσα ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 25 θέματα και θα ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις.

Το θέμα που λόγω της σημαντικότητάς του συγκεντρώνει ενδιαφέρον, είναι η βούληση της δημοτικής αρχής να διεκδικήσει δικαστικά τα υπέρ του Δήμου δικαιώματα από την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, όπως αυτά προκύπτουν από το καταργηθέν άρθρο 9 του Ν. 2338/95.

Τα προς συζήτηση θέματα είναι:

1. Ανάθεση στην δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΕΛ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ – Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» της υπόθεσης διεκδίκησης των δικαιωμάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος από την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού όπως αυτά (τα δικαιώματα) προκύπτουν από το καταργηθέν άρθρο 9 παρ. 4 εδ.β΄ του Ν. 2338/95.

2. Διόρθωση του πίνακα ενστάσεων της 4ης Π.Ε. πρ. Δήμου Αρτέμιδος. (Απόφαση 1/2012 ΕΠΟΙΖΩ).

3. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. (Απόφαση 3/2012 ΕΠΟΙΖΩ).

4. Επέκταση σχεδίου πόλεως σε ανοικτά Ο.Τ. παραρεμάτιων περιοχών στα όρια της 12ης Π.Ε. (Β΄κατοικίας) Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος. (Απόφαση 10/2012 ΕΠΟΙΖΩ).

5. Ορισμός πεζόδρομου πλάτους 4,00 μ. στην πλατεία Ξενοφώντος Δημοτικής Ενότητας Σπάτων. (Απόφαση 11/2012 ΕΠΟΙΖΩ).

6. Τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’αριθ.320/2011 περί κατανομής ποσού 33.399,65 € που προέρχεται από τους ΚΑΠ για το Δήμο μας προς υλοποίηση του Προγράμματος που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2011.

7. Συμμετοχή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στην πρόσκληση με κωδικό 2.1 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2010».

8. Γνωμοδότηση για την δραστηριότητα εγκατάστασης σταθμών βάσεων κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2012.

10. Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και καθιέρωση πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο της Δ/νσης Καθαριότητος και Ανακύκλωσης του Δήμου μας για το έτος 2012.

11. Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση της Υπηρεσίας Ύδρευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2012.

12. Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Πολ. Προστασίας του Δήμου μας για το έτος 2012.

13. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού για το έτος 2011.

14. Ορισμός διαχειριστών κίνησης τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.

15. Διαγραφή χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους εισφορών γης σε χρήμα και μετατροπής λόγω οίκοθεν πληρωμής από τους ενδιαφερομένους.

16. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ, Δημ. Φόρων και δημοτικών τελών λόγω προηγούμενης εξόφλησής τους.

17. Μερική διαγραφή χρηματικού ποσού από τον χρηματικό κατάλογο ΤΑΠ λόγω εσφαλμένης χρέωσης.

18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών.

19. Επιστροφή ποσού 63,47 € από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο τελευταίας τριετίας λόγω χρέωσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων στον Λογαριασμό της ΔΕΗ του κου ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατόπιν αιτήσεως του γιου του κου ΤΖΟΥΒΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

20. Απόφαση περί διαγραφής ποσών στο όνομα της κας Τραϊκοπούλου Φιλιώ του Δημητρίου από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων δημοτικών τελών, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ.

21. Απόφαση περί μείωσης του τέλους χρήσης καντίνας του Τσιγάρα Ευθυμίου του Ιωάννη για το έτος 2011.

22. Απόφαση περί χορηγήσεως άδειας ασκήσεως υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) στην κα Διαμανταρά Χριστίνα.

23. Απόφαση περί χορηγήσεως άδειας ασκήσεως υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) στην κα Loga Andreea – Maria.

24. Απόφαση περί χορηγήσεως άδειας ασκήσεως υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) στην κα Μπουρνού Μαρία.

25. Απόφαση περί χορηγήσεως άδειας ασκήσεως υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) στον κ. Τσιμπουκάκη Βασίλειο.