Αρνείται σύσσωμη η αντιπολίτευση στο Δήμο Μαρκοπούλου να συμμετάσχει σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση του Δ.Σ.

Από παλαιότερη συνεδρίαση του Δ. Σ Δήμου Μαρκοπούλου

Την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης προκάλεσε η απόφαση του Δημάρχου Δήμου Μαρκοπούλου, κ. Κ. Αλλαγιάννη να ληφθούν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση «δια περιφοράς.» (μέσω τηλεφώνου)

Και οι πέντε Δημοτικές Παρατάξεις έκαναν γνωστό ότι θα απέχουν της συνεδρίασης και σε ό,τι αφορά την επιλογή του κ. Κ. Αλλαγιάννη, την χαρακτηρίζουν «αντιδημοκρατική και αντιδεοντολογική.»

Ειδικότερα, οι τέσσερις από πέντε επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης με κοινό έγγραφο διάβημα τους τονίζουν ότι «στο Δημοτικό Συμβούλιο και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τίθενται ερωτήματα τα οποία απαντώνται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους της διοίκησης.

Με τη δια περιφοράς διαδικασία αυτό δεν μπορεί να καταστεί εφικτό. Όπως δεν μπορεί να καταστεί εφικτή καμιάς μορφής συζήτηση ή ενημέρωση.

«Ο Δήμος μας -τονίζεται στην επιστολή τους προς τον κ. Κ. Αλλαγιάννη- διέρχεται μια εξαιρετικά δυσμενή περίοδο με άπειρα φλέγοντα θέματα, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως, η αποχέτευση Πόρτο Ράφτη που χάνεται, η οδοποιία, τα θέματα της Παιδείας, τα προβλήματα της ύδρευσης, της ηλεκτροδότησης, της καθημερινότητας γενικά, του πολεοδομικού σχεδιασμού».

Έχει ενδιαφέρον, να επισημανθεί, ότι οι τέσσερις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Μαρκοπούλου, συγκεκριμένα, η «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση», (Μαρίκα Μαντάλα), «Δύναμη Ελπίδας», (Γιώργος Αδάμος), «Ενωμένοι Μπορούμε», (Γιάννης Πολίτης) και «Μπορούμε Αλλιώς», (Χρήστος Δρίτσας) κατέχουν τις 17 από τις 27 έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου έναντι μόλις 9 της παράταξης του κ. Δημάρχου.