Ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης για τη διαχείριση των οικονομικών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβ. Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης υπό μορφή δελτίου τύπου,

σε σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της αποπομπής της προέδρου του κ. Αικ. Παπανικολάου και της απόφασης περί διενέργειας ελέγχου των δεδομένων της διαχειριστικής χρήσης από Ορκωτούς Λογιστές για όσο διάστημα ήταν υπό την ευθύνη της,

αναφέρει τα ακόλουθα:

“Πιστεύοντας στην πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των Δημοτών για το σύνολο των λειτουργιών του Δήμου και με αφορμή διάφορους σχολιασμούς και αυθαίρετες κρίσεις που διακινούνται τελευταία στην τοπική μας κοινωνία δημιουργώντας σύγχυση γύρω από την πραγματικότητα σχετικά με θέματα διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας έως και την 26/06/2012, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα γεγονότα που υπέπεσαν στην αντίληψή μας και τις δικές μας ενέργειες σε συνέχεια αυτών.

Η διαπίστωση (Ιούνιος 2012) αδικαιολόγητης ύπαρξης οφειλής σε προμηθευτή παρ’ ότι είχε καταβληθεί για τη σχετική απαίτηση έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο προς τη εν λόγω Σχολική Επιτροπή, είχε σαν αποτέλεσμα τον κλονισμό της εμπιστοσύνης προς την τότε Πρόεδρο κα Αικατερίνη Παπανικολάου. Εξ’ αυτού του λόγου ζητήθηκε αμέσως από το Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Ζούτσο η παραίτησή της από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου της πλειοψηφίας, η οποία και υπεβλήθη.

Μετά την παραίτηση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την αντικατάστασή της από την Δημοτική Σύμβουλο κα Ζινέλη, δόθηκε εντολή από το Δήμαρχο Παλλήνης, με σεβασμό προς την απελθούσα Πρόεδρο αλλά και με απόλυτη προσήλωση στις αρχές και αξίες της χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, να διερευνηθεί η τυχόν ύπαρξη ζητημάτων στη διαχείριση που είχε ασκήσει η απελθούσα Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για λόγους αμεροληψίας, για την πληρότητα και την αξιοπιστία του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και για την θωράκιση της θεσμικής υπόστασης του Νομικού Προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε την ανάθεση διενέργειας του ελέγχου σε Ορκωτούς Ελεγκτές, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην ίδια πάντα κατεύθυνση και με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, ο Δήμαρχος Παλλήνης κος Αθανάσιος Ζούτσος ενημέρωσε εγγράφως τόσο την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή όσο και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή και το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, για όσα γεγονότα είχαν περιέλθει στην αντίληψή του προκειμένου να λάβουν γνώση, να τα αξιολογήσουν και να προβούν στις κατά Νόμο ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.”