Νέες δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του Δήμου Παλλήνης από «αιτίες» που αναδείχθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια

Τα χρέη από το παρελθόν τελειωμό δεν έχουν….

Μία ακόμη δικαστική απόφαση κοινοποιήθηκε στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης με την οποία καλείται να καταβάλλει ποσόν περίπου 120.000 ευρώ –χωρίς να συνυπολογίζονται οι τόκοι- για απαλλοτρίωση έκτασης γης, προκειμένου να διανοιχθεί τμήμα της οδού Αρματολών και Κλεφτών στην δημοτική ενότητα Παλλήνης. Η υπόθεση έχει την αφετηρία της το 1986 με την διάνοιξη της οδού να υλοποιείται στην τετραετία 2003-2006.

Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και όπως γίνεται αντιληπτό, το πρόβλημα όχι μόνο τείνει να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη «χιονοστιβάδα» αλλά, πλέον, ευθέως υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία του Δήμου Παλλήνης.

Σημειώνεται ότι ακόμη μία δικαστική απόφαση για ποσόν ύψους 60.000 ευρώ κοινοποιήθηκε στο Δήμο Παλλήνης σε προγενέστερο της παραπάνω απόφασης χρόνο, πάλι για υπόθεση απαλλοτρίωσης παρελθόντων ετών.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης, είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη:

  • για τον όγκο των απαιτήσεων που μέσω δικαστικών αποφάσεων έχει ως και σήμερα διαχειριστεί, μη συνυπολογιζομένων των 4.020.000 που διεκδικεί η REDS.
  • κυρίως, όμως και για άλλες αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις που θα προκύψουν στην εξέλιξη του χρόνου για υποθέσεις που αφορούν τα έτη διαχείρισης παρελθόντων διοικήσεων του πρώην Δήμου Παλλήνης.

Σε κάθε περίπτωσηη οποία και συνομολογείται από την πλειοψηφία των πολιτών του Δήμου Παλλήνης- η οικονομική «ασφυξία» που σήμερα χαρακτηρίζει ένα Δήμο, ο οποίος, το 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία του

με διαθέσιμο ποσόν περί τα 6,5 εκατομ. ευρώ, εξ ολοκλήρου προερχόμενο από τα ταμείο του πρ. Δήμου Γέρακα,

προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα με πλήθος παρενεργειών στην συνολική λειτουργία του Δήμου.

Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα….