«Παράνομη» η απόφαση του Δήμου Παλλήνης να μην πληρώνουν Δημοτικά Τέλη οι άνεργοι!

Απροσδόκητη τροποποίηση των Δημοτικών Τελών περί καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού προέκυψε στο Δήμο Παλλήνης, μετά την ένσταση που υπέβαλε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Νίκος Γαβράς κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζονταν τα Δημοτικά Τέλη του έτους 2012. (αρ.αποφ. 411/2011)

Νίκος Γαβράς

Ο κ. Ν. Γαβράς ασκώντας νόμιμο δικαίωμα του, προσέφυγε στην Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εκφράζοντας την άποψη (τεκμηριώνοντάς την με σειρά επιχειρημάτων) ότι δεν είναι σύννομες οι αποφάσεις των κατά την κρίση του “υψηλών δημοτικών τελών” και των “υψηλών τελών ύδρευσης”, ζητώντας, εν κατακλείδι, την απόρριψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

Στις 19 Ιανουαρίου τ.έ., με απαντητικό έγγραφο του ο Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Η. Λιακόπουλος, αφενός απορρίπτει «ως αβάσιμη» την ένσταση του κ. Νίκου Γαβρά και αφετέρου, –αξιοποιώντας, προφανώς, την «πρόκληση» που του προσέφερε η ένσταση του κ. Ν. Γαβρά- επεσήμανε δύο σημεία από το σύνολο του περιεχομένου της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως «μη σύννομα» και τα οποία πρέπει να «διορθωθούν προς χάριν της νομιμότητας….»

Τα «νομικώς απαράδεκτα» κατά τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σημεία της απόφασης περί καθορισμού των Δημοτικών Τελών, αφορούν την απαλλαγή καταβολής Δημοτικών Τελών από οικογένειες στις οποίες το ζεύγος βρίσκεται εκτός εργασίας και κατά δεύτερο, την επιβολή υψηλών Δημοτικών Τελών στις μεγάλες (ρυπογόνες) επιχειρήσεις.

Το σκεπτικό του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι, ότι μεν άνεργοι δεν καλύπτονται ως ειδική κατηγορία από τον σχετικό νόμο, άρα οφείλουν να πληρώνουν δημοτικά τέλη, οι δε μεγάλες επιχειρήσεις με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων τ.μ. δικαιούνται να καταβάλλουν δημοτικά τέλη με 5,75 ευρώ το τ. μ. και όχι με 11 ευρώ το τ.μ. που είχε εισηγηθεί η Δημοτική Αρχή του κ. Α. Ζούτσου και υπερψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκτιμά ότι το ποσόν των 11 ευρώ το τ.μ. «συνιστά υπέρβαση του συντελεστή 5,75 και κατά συνέπεια η επιλεγείσα τιμολόγηση δεν είναι σύννομη….»

Μετά την εξέλιξη που προκλήθηκε από το απαντητικό έγγραφο του Γραμ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με αφορμή την ένσταση του κ. Ν. Γαβρά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης υποχρεώθηκε στην συνεδρίαση της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου 2012 να «αποκαταστήσει τα μη σύννομα σημεία της απόφασής του», δηλαδή, το ζεύγος των ανέργων να πληρώνει Δημοτικά Τέλη και οι «οχλούσες επιχειρήσεις» να καταβάλλουν 5,75 ευρώ το τ.μ. αντί των 11 ευρώ το τ.μ. που είχε επιλέξει η Δημοτική Αρχή.