Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου για το Μεγάλο Ρέμα: «δεν προβλέπεται διευθέτηση με εγκιβωτισμό»

Ανακοίνωση του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το έργο της διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις πολιτών και συλλογικοτήτων σε σχέση με τις περιβαλλοντολογικές και τεχνικές εγκρίσεις βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.  

Η ανακοίνωση του Δήμου

«Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου συμβάλλοντας στην ορθή πληροφόρηση για το έργο της διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει από το Υπουργείο Υποδομών, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, διευκρινίζει τα σημεία αιχμής όσον αφορά στις εργασίες στα διοικητικά όρια του Δήμου μας:

 • Ξεκαθαρίζουμε ευθύς εξαρχής και κατηγορηματικά ότι σε κανένα κομμάτι των περίπου 4 χιλιομέτρων εντός των ορίων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου δεν προβλέπεται εγκιβωτισμός του ρέματος ενώ η διευθέτηση εκτός από σκυρόδεμα περιλαμβάνει και συρματοκιβώτια.
 • Το έργο έχει λάβει όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές και τεχνικές εγκρίσεις σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, και υλοποιείται με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση ότι η διευθέτηση ποταμών ή ρεμάτων είναι αναγκαία όταν διέρχονται από κατοικημένες περιοχές ώστε σε περίπτωση ακραίων φαινομένων να προστατεύονται πλήρως ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και δραστηριότητες.
 • Ο σχεδιασμός διευθέτησης πρανών και πυθμένα υλοποιήθηκε με βάση τις οικιστικές πιέσεις και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στις όχθες του ρέματος με αποτέλεσμα τη μικρή έως ελάχιστη επιφάνεια κατασκευής των έργων.
 • Υπολογίζοντας τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια, η επιλογή της γεωμετρίας λαμβάνει ως υπερκρίσιμη παράμετρο τη ροή δηλ. μεγαλύτερη ταχύτητα του νερού με μικρότερο ύψος των πρανών, ώστε ακόμη και σε ακραίες συνθήκες να αποφεύγονται πλημμύρες.
 • Με βάση τα παραπάνω η υδραυλική μελέτη προτείνει σκληρά υλικά επενδύσεως πρανών και πυθμένα με κατά το δυνατόν μικρότερο συντελεστή τριβής ώστε να δίνεται μεγαλύτερη ταχύτητα επομένως μεγαλύτερη παροχετευτικότητα.
 • Τα υλικά που επιλέχθηκαν εξασφαλίζουν ακόμη δύο κρίσιμα στοιχεία:

Α) Τη μη αλλοίωση της γεωμετρίας υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες

Β) Την αντοχή των υλικών επένδυσης πρανών και πυθμένα στις ταχύτητες ροής του ρέματος για να διατηρείται η ικανότητα αποχέτευσης της αναμενόμενης πλημμυρικής απορροής, με ασφάλεια.

 • Επειδή τα φερτά υλικά αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των διευθετήσεων για τον λόγο αυτό προβλέπεται η κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλικών. Προβλέπεται επίσης τακτικός καθαρισμός της κοίτης του ρέματος και της λεκάνης.
 • Προβλέπονται επίσης ανάπλαση χώρου (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι κλπ.) και φυτεύσεις στις επιφάνειες και εκατέρωθεν των πρανών καθώς τόσο αυτές όπως και όλες οι ελεύθερες επιφάνειες του έργου «πρέπει να ενταχθούν κατά το φιλικότερο τρόπο στο άμεσο περιβάλλον τους με φυτεύσεις κατάλληλων ειδών. Η επιλογή των ειδών και των παραμέτρων για τη φύτευση κάθε έκτασης, θα πραγματοποιηθεί μέσω φυτοτεχνικής μελέτης, η οποία θα συνταχθεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου κατασκευής».

Συνοπτικά η ανάπλαση και διευθέτηση του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας ένα έργο πνοής, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ασφάλειας στον τόπο μας προβλέπει:

 • Παρεμβάσεις μόνο με ανοικτή διατομή & με παραρεμάτιο πεζόδρομο & ποδηλατοδρομο.
 • Φύτευση 1800 δένδρων σε όλο το μήκος παρέμβασης
 • Πλήρη αποκατάσταση του υδροβιότοπου και αναβάθμιση της λειτουργίας του ρέματος
 • Ένταξη του υδατορέματος στην κοινωνική ζωή των πολιτών ως χώρου αναψυχής

Επειδή «κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν» ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, πιστεύει ακράδαντα ότι το έργο της διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της αντιπλημμυρικής θωράκισης για τις οικιστικές περιοχές από τις οποίες διέρχεται, με σεβασμό στο περιβάλλον, τις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί αλλά κυρίως την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Την ώρα μάλιστα που αυξάνονται οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων για όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα υπό το φαινόμενο της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου σε όσους σκοπίμως παραπληροφορούν, προβαίνοντας παράλληλα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των πολιτών ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε τραγωδίες όπως της Μάνδρας ή ακόμη και στον τόπο μας με τη μεγάλη πλημμύρα της Αττικής το 1977.

Μιλάμε με τους πολίτες με ειλικρίνεια χωρίς φοβικά σύνδρομα, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον και τις περιουσίες τους.»