Συνεδριάζει την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023 το Δημοτ. Συμβούλιο Παλλήνης με 20 προς συζήτηση θέματα

Συνεδριάζει, αύριο, Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και από ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης υπό την προεδρία του κ. Κωστή Σμέρου με 20 καταγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη θέματα.   

Κατά την … παράδοση το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης θα αναλωθεί σε θέματα προ ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή, ρωτάνε οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και απαντάει ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος.

Στα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, η έγκριση και ψήφιση του Κανονισμού Διαφήμισης Δήμου Παλλήνης με την …προσδοκία το περιεχόμενο του να έχει μελετηθεί δεόντως από την αντιπολίτευση για να ακολουθήσει διάλογος υπεύθυνος και εποικοδομητικός.

Το 5ο προς συζήτηση θέμα αφορά το Πάρκο Μπαλάνας  την κατασκευή του οποίου διεκδικούν τα τελευταία χρόνια κάτοικοι της περιοχής συνεπικουρούμενοι και από την Δημοτική Παράταξη της αντιπολίτευσης, «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας» από τους Δημοτικούς Συμβούλους της οποίας, άλλωστε, προτάθηκε προς συζήτηση το θέμα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης των πρακτικών της, υπ’αριθμ. 06/17-03-2023 δια ζώσης, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης, έτους 2023.
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης, έτους 2023.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. Δήμου Παλλήνης έτους 2023.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. πρωτ. 11931/28-04-2023 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας, όπως κατετέθη την 20/04/2023, με θέμα «Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των Ο.Τ. 383 & 389 και υποβολή αιτήματος παραχώρησης των τμημάτων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Παλλήνης».
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και ψήφισης Κανονισμού Διαφήμισης Δήμου Παλλήνης.
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης παράτασης του έργου «Αποχέτευση Ομβρίων Οδού Νέστορος» Α.Μ. 03/2022.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 27216/22-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011290968) Σύμβασης ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ για την «Α. Παραγωγή Εκτύπωση Εμφακελωση & Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης, Β. Αποστολή της Επιστολικής Αλληλογραφίας & Δ. Προμήθεια Προπληρωμένων Φακέλων Αλληλογραφίας», για τις ανάγκες του Δήμου Παλλήνης για τρία (3) έτη και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις των εν ισχύ 2ης και 3ης Εκτελεστικών Συμβάσεων επί αυτής, με επιβάρυνση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατανομής στις Σχολικές Επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιχορήγησης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατανομής πιστώσεων έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης, για την διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης κατανομής πιστώσεων έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφών και τροποποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων.
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσβασης του Δήμου Παλλήνης στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.».
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Γέρακα» με αρ. μελ 11/2022.
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης» με αρ. μελ 12/2022.
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. (υπ’αριθμ. 023/2023 απόφαση).
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. (υπ’αριθμ. 029/2023 απόφαση).
 19. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, για το έτος 2023.
 20. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, για το έτος 2023.