Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών δύο Επιτροπών, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα

Η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης

Δημαιρεσίες την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα. (Ιθάκης 12)

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συγκροτηθούν τρία θεσμικά όργανα και θα εκλεγούν τρεις εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής. δύο από την πλειοψηφία και ένας από την μείζονα (σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου) αντιπολίτευση. (συνεχίζεται)

Στην Γενική συνέλευση της ΠΕΔΑ «εξ οφίτσιο» συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα και ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος.

Η εκλογική διαδικασία θα είναι μυστική.
Ειδικότερα:

  1. εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής
  3. εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  4. εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής (παρ.1 του άρθρου όγδοου του Ν.4279/14).

Η συνεδρίαση είναι «ανοιχτή» για τους πολίτες.