Συνεδριάζει αύριο, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης. Στα θέματα & η άρνηση του Δημάρχου να συσταθεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συνεδριάζει, αύριο, Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00 με διαδικασία τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης με 10 εγγεγραμμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη και με άγνωστο αριθμό θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.   

Μεταξύ των θεμάτων και το αίτημα 14 Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης να συζητηθεί η άρνηση του Δημάρχου Παλλήνης να συγκροτηθεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και με απόφαση του Δ.Σ. να καταγγελθεί ο κ. Α. Ζούτσος προς κάθε αρμόδια αρχή για παράβαση καθήκοντος.

Το αίτημα υπογεγραμμένο από 14 Δημοτικούς Συμβούλους (δεν υπέγραψε ο κ. Σπ. Κωνσταντάς) υποβλήθηκε στον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κ. Σμέρο στις 12 Απριλίου τ.έ. και στην πρόσκληση σύγκλισης του σώματος, καταχωρήθηκε με την “τεχνική” της αόριστης, γενικευμένης αναφοράς, ως “συζήτηση και λήψη απόφασης επί του περιεχομένου της υπ’αριθμ. 11584/12-0-4-2021 σχετικής αίτησης δημοτικών συμβούλων.”

Από τα 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι το μοναδικό που δεν προσδιορίζει με σαφήνεια το περιεχόμενο του και φυσικά η εκ του πονηρού αντιμετώπιση των 14 αιρετών, δεν κολακεύει τους δύο αυτουργούς της. Πρωτίστως, τον ηθικό και δευτερευόντως τον φυσικό αυτουργό που πειθαρχεί και εκτελεί με την προσήκουσα ευλάβεια! (Και δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό γίνεται. Συνέβη και σε προηγούμενες συνεδριάσεις)

Το αίτημα των 14 Δημοτικών Συμβούλων που πρόκειται να συζητηθεί έχει αριθμό σειράς 5 και το περιεχόμενο του  μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να μεταδοθεί διαδικτυακά σε απευθείας σύνδεση.

Η ημερήσια διάταξη

1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης πρακτικών της υπ’αριθμ. 05/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021, Δήμου Παλλήνης.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του συνολικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 Δήμου Παλλήνης μετά των Νομικών Προσώπων αυτού.
4. Λήψη απόφασης περί του επιτρεπτέου της χρήσης «καταστημάτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών» στους τομείς Α2 και Α3 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Δ.Ε. Γέρακα.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του περιεχομένου της υπ’αριθμ. 11584/12-0-4-2021 σχετικής αίτησης δημοτικών συμβούλων.
6. Λήψη απόφασης περί κατανομής στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
7. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση θέσεων για το υποέργο (Υποέργο 3) τη «Δημιουργία Πράσινων Σημείων Συλλογής» του έργου με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Παλλήνης».
8. Λήψη απόφασης περί κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου στην οδό Βέρνου της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας προς ΔΕΔΔΗΕ για κλαδεύσεις και κοπές δέντρων.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση των α) της με αρ.πρωτ.6527/26-02-2021 εντολή του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας για κοπή δένδρου στην οδό Αιόλου αρ.16-ΚΑΝΤΖΑ, β) των με αρ.πρωτ. 5712, 5722,6135/2021 εντολών του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας για κοπή δένδρων στην οδό Ηρακλέους στην Δ.Ε. Γέρακα