Τα ποσοστά των παρατάξεων στα 54 από τα 68 Εκλογικά Τμήματα του Δήμου Παλλήνης

Στα 54 από τα 68 Εκλογικά Τμήματα του Δήμου Παλλήνης:

Α. Ζούτσος: 45,15%, ψήφοι: 7.692

Π. Μερτύρης: 21,94%, ψήφοι: 3.737

Κ. Μπάκας: 14,34%, ψήφοι: 2.443

Α. Βολιώτης: 12,00%, ψήφοι: 2.044

Ν. Γαβράς: 6,40%, ψήφοι: 946